Sākumlapa 

Šodien
2016. gada 15. februāris
Šodien vārdadienu svin:
Alvils, Olafs, Aloizs

Aptauja
Aktīvu aptauju nav

Arhīvs


Meklēt

Sadarbība
Ozmax Development: efektīvi wwwides & grafiskie risinājumi


 Skola  09 Absolventi
Izdrukas variants  

Skolas lepnums - absolventi

1. izlaidums 1956.

Klases audzinātājs - K. Buks.

Avotiņa Marga, Āboltiņš Valdemārs, Bankevica Biruta, Brence Marga, Freimane Biruta, Jēgere Vija, Kraukle Cilnija, Kukute Ruta, Mame Maija, Mežaka Ivita, Mincinopa Ingrīda, Pečaks Laimonis, Priede Vija, Šenberga Aina, Šuste Skaidrīte, Švāne Ilga, Tidrika Biruta, Veikuce Janīna.

 

2.izlaidums 1957.

Klases audzinātāja - Žaimunda.

Balduss Edvins, Buile Daina, Dubovska Ida, Grīsle Malda, Jansone Hilda, Kalniņš Uldis, Lansmane Mirdza, Muizeniks Jāzeps, Pļaviņa Dzintra, Putniņa Brigita, Rause Mārīte, Sleja Maija, Ulmanis Zigurds, Zujs Tālis, Zutis Ziedonis, Žīgure Irēna.

 

3.izlaidums 1958.

Klases audzinātāja - Grunte Centa.

Balduse Vija, Bērziņš Ansis, Bērziņa Daina, Bērziņa Zane, Draudiņa Valda, Dubova Zinaida, Hermane Silvija, Harlamova Rima, Mercane Katrīne, Mežaka Mārīte, Pārurgs Alberts, Paure Ausma, Pielēna Klaudīte, Slokenbergs Vilmars, Strazdiņa Elvira, Špalte Māra, Švāna Ruta, Vārna Velta, Vītola Valda, Volberga Maija.

 

4.izlaidums 1959.

Klases audzinātāji - Olga Ziemele un Irma Rolava.

a klase - Amontova Anita, Apine Edīte, Ārste Ruta, Bahmane Rita, Brence Maija, Bule Emilija, Gasiņa Irena, Gobiņa Maija, Grauds Egons, Griķīte Iveta, Irbīte Velta, Jankuža Zaiga, Kalniņa Ilga, Komarovskis Uldis, Krigere Solveiga, Krūmiņš Valdis, Laiviņa Vizma, Latsons Indriķis, Ozols Gunārs, Smirnova Olga, Vītuma Ingrīda.

b klase - Alksne Ināra, Apsalons Andrejs, Ārste Rota, Daudziešāne Ilga, Grantskalns Juris, Innuse Dzintra, Innuse Ērika, Oliņa Virgīnija, Spalvaine Rasma, Švāne Maija, Vītols Vilnis, Voicehovičs Roberts, Ziemele Gundega.

 

5.izlaidums 1960.

Klases audzinātājs - Arvīds Rolavs.

Auguste Rita, Brīniņa Velta, Cifersons Aivars, Dauberga Māra, Dreipa Lenī, Emke Hildegarde, Grantskalns Dainis, Innuse Dace, Josifovs Zigurds, Kaņepe Ņina, Komarovskis Jānis, Līduma Māra, Matuzelis Juris, Mētra Andris, Mihejevs Mihails, Neiburga Renāte, Roma Aina, Upmane Maija, Vilka Astrīda, Zālīte Gunta.

 

6.izlaidums 1961.

Klases audzinātāja - Skaidrīte Vītoliņa

Amontova Lidija, Ābrama Ilga, Apinis Jānis, Bernāte Maruta, Bernharde Māra, Biezā Ausma, Buivide Milda, Gailīte Ingrīda, Kince Dzintra, Kiršfelde Dace, Klints Andrejs, Kļaviņa Māra, Līcis Alfons, Mārtinsons Jānis, Nicmane Aina, Osīte Edīte, Riekstiņa Valda, Ruks Valdis, Sune Māra, Šēnvalde Ieva, Štokmane Ieva, Šteinerts Jānis, Vjaks Andris.

 

7.izlaidums 1962.

Klases audzinātājs: Beināre

Bernsone Nora, Bertmane Aija, Brice Helēna, Cifersone Inta, Dome Ojārs, Dūnis Jānis, Federe Sarmīte, Gailis Valdis, Grabaža Lilita, Heniņa Valija, Innuse Inta, Jaunzemniece Daina, Jablonska Ināra, Kalniņa Ināra, Kalniņš Vilnis, Kaša Benedikta, Kaša Silvija, Liepiņa Ruta, Mētra Maija, Počs Aurēlijs, Runika Dagnija, Rubulis Pēteris, Salmiņa Dzintra, Turka Astra, Ulmane Vija, Vernere Astrīda, Vispole Aija, Vilcāns Anatolijs, Vīlips Māris, Zvejniece Elga.

 

8.izlaidums 1963.

Klases audzinātāja - Irēna Veinberga

Andersone Rita, Balode Māra, Bebris Juris, Birkena Dagnija, Čeirāne Ieva, Dundure Brigita, Dūne Zeltīte, Gaile Rasa, Jurēvics Vitauts, Jaunzemniece Ruta, Jablokova Margarita, Kitners Raitis, Liepiņa Inta, Lūsis Andris, Ozols Valdis, Odītis Uldis, Plāte Dzintra, Siliņa Maruta, Sleja Tamāra, Zvejniece Dzidra.

 

9.izlaidums 1964.

Klases audzinātāja - Irēna Veinberga

Bernsone Dzidra, Bernsone Mirdza, Bidzāne Olīva, Birze Ieva, Brinkmanis Vilnis, Cifersone Ilga, Ellers Zaigonis, Gotharde Vija, Hofeina Rasma, Innuse Ilga, Innuse Vaira, Kalcenavs Jānis, Krūmiņa Lilija, Lauža Gunārs, Meiere Elza, More Ailita, Ozola Dace, Plotniece Dzintra, Poča Beata, Riekstiņa Vija, Sliževska Olga, Sprukts Pēteris, Šēnvalds Pēteris, Vītola Ilze.

 

10.izlaidums 1965.

Klases audzinātāja - Drīzina

Ādamsone Dzintra, Ancāne Gunta, Dzelme Sarmīte, Evalda Dace, Gulbe Dzintra, Kaņepe Irida, Lāce Dzidra, Leimane Inese, Lindberga Dzintra, Lindfuite Ermīne, Marcinkēviča Marija, Mikuļska Daiļa, Morozova Ināra, Počs Remegijs, Rumkovska Aina.

 

11.izlaidums 1966.

Klases audzinātājs: Bužinska Valērija.

10.klase - Alka Laima, Apruba Lūcija, Bičkovska Biruta, Biezais Juris, Celma Anna, Docenko Juris, Grūbe Daina, Gobiņa Inta, Innuss Haralds, Klagiša Ruta, Kļava Raita, Laiveniece Laima, Lapsa Ilze, Matisone Irēna, Miļeika Anna, Nicmanis Jānis, Neiburga Sandra, Ņemčinova Tatjana, Rauha Mārīte, Rodina Jevgenija, Rozenblats Mārtiņš, Skrulle Daina, Staģis Andris, Tenass Andris, Ūdris Jānis, Veisa Maija, Verners Edgars, Zvejnieks Gunārs.

11.klase - Eglīte Aina, Gailīte Laimdota, Kalniņa Laima, Knospiņa Aija, Kravale Dagnija, Lapiņa Lilita, Lejniece Dzintra, Maračkovska Baiba, Nadežņikovs Agnis, Olimpijuks Romans, Ozols Kārlis, Ramba Baiba, Škapare Eiženija.

 

12.izlaidums 1968.

Klases audzinātāja - Ceka

Barzdēviča Anita, Berklava Rita, Bernāte Aija, Bērziņa Dace, Bude Anita, Federe Ligita, Innuse Ināra, Kitoka Erna, Krišāne Aina, Nicmane Dzintra, Ņemčinova Astrīda, Onužāne Skaidrīte, Ozere Valda, Ozola Dagnija, Puriņa Baiba, Rikarde Pārsla, Smiltene Ligita, Šnore Līga, Vītola Agrita, Bleive Vitolds, Golubovs Arvīds, Innuss Ivars, Lāns Māris, Mālnieks Juris, Pontaks Alberts, Silovs Jānis.

 

13.izlaidums 1969.

Klases audzinātājs: Švāne Mirdza

a klase - Avota Mārīte, Balode Dace, Bidzāne Marija, Filipsone Indra, Freiberga Renāte, Gerna Ruta, Kalniņa Ināra, Kolosova Vija, Metuse Valda, Ozoliņa Velga, Rudaka Ērika, Štrodaka Anita, Eglājs Viesturs, Kalniņš Andris, Škapars Roberts.

Klases audzinātāja - Ziemele Olga

b klase - Arāja Līga, Bērziņa Baiba, Dorfa Ina, Dumpe Janīna, Grīnberga Sarma, Jamonte Solvita, Kārkle Ligita, Krauze Ilona, Ķimele Maija, Litke Baiba, Skudra Ināra, Veisa Edīte, Vilciņa Ināra, Vītola Anita, Alps Aivars, Bernhards Olafs, Siliņš Māris, Ūdris Agris.

 

14.izlaidums 1970.

Klases audzinātājs: Bužinska Valērija.

Balsere Māra, Daudziešāne Aida, Hermane Mirdza, Jansone Daina, Jaunzeme Santa, Kalniņa Ruta, Kalniņa Rūta, Lapiņa Zenta, Medne Marika, Ņikiforova Silvija, Ozoliņa Inta, Ozoliņa Līga, Stangstiņa Aina, Šilova Inta, Šlabjē Indra, Taurkalne Maija, Vītola Selga, Alferovs Andris, Gilucis Aivars, Innuss Agris, Jurēvičs Staņislavs, Mantinieks Vilnis, Ozoliņš Aleksandrs.

 

15.izlaidums 1971.

Klases audzinātāja - Rasma Hermane

Apsalone Mārīte, Buklovska Velta, Bulvāne Ligita, Eglīte Inta, Filipsone Māra, Innuse Ivita, Iviņa Gunta, Jepifānova Rūta, Krūmiņa Silvija, Kristjansone Ilga, Lazdiņa Māra, Miezīte Laima, Pickena Anita, Remerte Sandra, Rozenšteina Gerda, Siliņa Alda, Vītola Gundega, Solovjova Olga, Alksnis Juris, Antoņēvičs Juris, Baranovskis Juris, Feldmanis Jānis, Innuss Jānis, Jasenovičs Viktors, Krasts Halfors, Mežaks Juris, Sprūde Viesturs, Vintuks Ilmārs.

 

16.izlaidums 1972.

Klases audzinātāja - Mirdza Rūmniece

Bariņa Silvija, Bērziņa Lilija, Bloha Silva, Brīdiņa Lija, Himlere Ilona, Laurinoviča Zigrīda, Leišavniece Liāna, Lemeševska Broņislava, Liepa Irēna, Nicmane Dzintra, Peipiņa Silvija, Pūpola Baiba, Rikarde Inta, Rudze Ārija, Sauja Amanda, Spura Dagnija, Vuškāne Anita, Beņķis Guntis, Bērziņš Aivars, Dreimanis Viktors, Ēvalds Rihards, Gailis Raimonds, Kalkšteins Modris, Kelpšs Edvards, Kiršteins Ragnars, Skudra Aivars.

 

17.izlaidums 1973.

Klases audzinātāja - Māra Puķīte

Bičkovska Baiba, Birzniece Daina, Bužinska Irēna, Dindune Lilita, Emke Ingrīda, Federe Indra, Fernāte Ilona, Ikšele Ilze, Indriksone Māra, Kūla Ginta, Krūmiņa Aija, Lapsiņa Dace, Meijubere Ruta, Munce Rudīte, Pankoka Ināra, Pakse Velta, Poēma Indra, Ruskule Mairita, Upeniece Ārija, Upeniece Velta, Vītola Benita, Cīrulis Laimonis, Ieviņš Uldis, Mituzas Konstantīns, Rozentāls Zigfrīds, Siliņš Jānis.

 

18.izlaidums 1974.

Klases audzinātāja - Tamāra Zommere

Bernsone Dzidra, Bertrama Vija, Bērziņa Zaiga, Broks Ieva, Dreipa Gunta, Freiberga Elga, Hercberga Mudrīte, Kalcenavs Zigrīda, Liniņa Anete, Melne Ināra, Ozoliņa Anita, Piebalga Andra, Plaude Maira, Priede Sarmīte, Repša Anita, Stālberga Iveta, Strazdiņa Irēna, Sveikule Lilita, Volberta Anita, Andersons Valdis, Dzirkalis Ojārs, Iklavs Jānis, Kalniņš Andris, Kalniņš Juris, Paklons Juris, Veinbergs Einārs.

 

19.izlaidums 1975.

Klases audzinātāja - Ruta Bernšteina

Apine Renāte, Apse Inta, Bleive Dzintra, Boroduško Dina, Celma Ilona, Eizenberga Diāna, Eglīte Vija, Jaunzemniece Gundega, Kalniņa Anita, Kalniņa Dzintra, Kreišmane Anita, Lismane Ilze, Malve Ināra, Milta Agra, Plinte Zigrīda, Spurava Sarmīte, Tenass Dzintra, Veisa Alda, Bankēvics Aivars, Bertuks Uldis, Bužinskis Henrihs, Innuss Gunis, Innuss Māris, Kačkāns Andris, Latišs Agris, Līcis Imants, Meiers Ivars, Missa Arturs, Mūrnieks Valdis, Siliņš Aivars.

 

20.izlaidums 1976.

Klases audzinātāji - Puķīte Māra un Taukulis Jānis

 

21.izlaidums 1977.

Klases audzinātāja - Mirdza Švāne

 

22.izlaidums 1978.

Klases audzinātāja - Indra Šlabjē

 

23.izlaidums 1979.

Klases audzinātāji - Māra Puķīte un Jana Endzele

 

24.izlaidums 1980.

Klases audzinātājas - Laima Miezīte un Rudīte Auziņa

 

25.izlaidums 1981.

Klases audz. - Timofējeva, Aina Britāne

 

26.izlaidums 1982.

Klases audzinātājas - Olga Ziemele un Ruta Bernšteine

 

27.izlaidums 1983.

Klases audzinātājas - Rudīte Auziņa un Valija Ķelle

 

28.izlaidums 1984.

Klases audzinātājas - Aina Britāne un Laima Miezīte

 

29.izlaidums 1985.

Klases audzinātājas - Aina Britāne un Sandra Raģe

 

30.izlaidums 1986.

Klases audzinātājas - Aina Britāne un Ruta Bernšteine

 

31.izlaidums 1987.

Klases audz. - Māra Puķīte, Laima Miezīte

 

32.izlaidums 1988.

Klases audz. - Valentīna Sičeva, Ilze Muceniece

 

33.izlaidums 1989.

Klases audz. - Genovefa Šestjorkina, Ruta Bernšteine

 

34.izlaidums 1990.

Klases audz. - Dzintra Siliņa, Laima Miezīte

 

35.izlaidums 1991.

Klases audz. - Rudīte Auziņa, Valentīna Sičeva

 

36.izlaidums 1992.

Klases audz. - Inta Biezā, Biruta Dūdele

 

37.izlaidums 1993.

Klases audz.- Viktorija Magida, Andrejs Nīmanis

 

38.izlaidums 1994.

Klases audz. - Ruta Bernšteine

 

39.izlaidums 1995.

Klases audz. - Vija Ķepīte

 

40.izlaidums 1996.

Klases audz. - Valentīna Sičeva

 

41.izlaidums 1997.

Klases audz. - Vera Oborune

 

42.izlaidums 1998.

Klases audzinātājas - Rudīte Auziņa un Biruta Dūdele

 

43.izlaidums 1999.

Klases audz. - Ilga Čečina, Aina Spriņģe

 

44.izlaidums 2000.

Klases audzinātāja - Laima Miezīte

 

45.izlaidums 2001.

Klases audzinātājas - Daiga Berķe un Inta Gertnere

 

46.izlaidums 2002.

Klases audzinātājas - Maruta Gražanska un Viktorija Magida

 

47.izlaidums 2003.

Klases audzinātājas - Valentīna Sičeva un Baiba Bolgzda

 

48.izlaidums 2004.

Klases audzinātāja - Rudīte Auziņa un Ilga Čečina

 

49.izlaidums 2005.

Klases audzinātājas - Dace Birnika un Vera Oborune

 

50.izlaidums 2006.

Klases audzinātājas - Sarmīte Giluča un Dzintra Bogdanoviča

 

51.izlaidums 2007.

Klases audzinātājas - Aina Spriņģe un Ilze Muceniece

 

52.izlaidums 2008.

Klases audzinātājas - Ārija Ruško un Vera Oborune

 

53.izlaidums 2009.

Klases audzinātāja - Vera Oborune un Vija Ķepīte

 

54.izlaidums 2010.

Klases audzinātāja - Viktorija Magida

 

55.izlaidums 2011.

Klases audzinātāja -Baiba Bolgzda

 

56.izlaidums 2012.

Klases audzinātāja - Natālija Ieviņa

 

57.izlaidums 2013.

Klases audzinātāja - Daiga Berķe

 

58.izlaidums 2014.

Klases audzinātāja - Iluta Mamaja

 Kas jauns galerijā
Krāsainā nedēļa
2015.10.26  11:23 att.25 sk.5265
Rainim 150
2015.09.17  12:18 att.13 sk.2803
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
2015.07.20  23:25 att.6 sk.2979
Veselības nedēļa 2014
2014.10.07  16:27 att.7 sk.7341
Pārgājiens 2014
2014.10.03  11:31 att.13 sk.12497

visas galerijas »

Statistika

apmeklējumi


2004-2016 © Rīgas 31. vidusskola
*balstīts uz Ozmax Development programm-risinājumiem*
dizains: Kaspars Jākobsons