Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-4. klašu  pasākumu plāns

2018./2019. mācību gada 1. pusgadam.

Pasākums Laiks Atbildīgie

Tradicionālie svētki.  

 Zinību diena 1. septembris B.Jankovska  

Skolotāju diena 5. oktobris B.Jankovska,  J. Modāne

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.   

Adaptācijas diena ar sporta aktivitātēm 4. septembris  B.Jankovska, kl. audz.,sporta org. J.Strode

Zīmējumi skolas pagalmā  27.-29.septembris I. Lūse-Tontegoda, kl. audz.

Pārgājiena diena  5. septembris Kl. audz. B.Jankovska,       

Pasākums „Čaklais lasītājs” oktobris – janvāris L.Eltermane, kl. audz.

Ziemassvētku sporta diena 1.-4. kl. izglītojamiem  20. decembris J. Strode

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.  

Nodarbība, kara muzejā novembris B.Jankovska, kl. audz.

 Mārtiņdienas tirgus 10. novembris B.Jankovska,  kl. audz.

Valsts svētkiem veltīts koncerts 16. novembris B.Jankovska,   J. Modāne, S.Briede

Ziemassvētku uzvedums decembris B.Jankovska,  V. Roziņš,  S.Briede

Atkarības profilakse.  

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas oktobris I.Alksne

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu oktobris B. Jankovska, kl. audz.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

Rudens ekskursijas  septembris I.Lūse-Tontegoda, kl.audz.

“Olimpiskā diena” 21. septembris J.Strode

Profesionālā orientācija, karjeras dienas.  

Tikšanās ar skolas darbiniekiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem, eksk. uz uzņēmumiem u.t.t. sept. – dec. B.Jankovska, kl. audz.

Koncerti, teātri, izstādes.  

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos   sept.-dec. B.Jankovska, priekšm.skolot.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos   

Piedalīšanās “Olimpiskajā dienā”4. kl. kom. 21. sept. I.Skuja

Piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”(4.a,2.a,2.b,2.c klases) nov.-maijs I.LūseTontegoda,A.Butlere, L.Eltermane, E.Štoļde

Pēc jaunākās informācijas sept.-dec. B. Jankovska

 

2018./2019. mācību gada 2. pusgadam.

Pasākums Laiks Atbildīgie

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.  

 Latviešu valodas  radošo darbu darbnīcas, darbu prezentācijas 24.janvāris kl.audz.,priekšm. skolot.

Latviešu valodas olimpiāde 1.-4.kl. 24., 25. janvāris L. Eltermane

Skatuves runas konkurss 1.- 4. kl. skolēniem 14. februāris B. Jankovska, S. Briede

 Matemātikas atjautības stundas 1.-4.kl. 21.februāris  kl. audz., priekšm.,skolot.

Matemātikas olimpiāde 1.-4. kl.  31. janvāris, 1. februāris L. Eltermane

Projektu dienas 2.-4. kl. 4.-8. februāris   B.Jankovska, kl. audz.

Zīmējumu konkurss 1.-4. kl.    februāris   I.Lūse-Tontegoda

Tautas bumbas turnīrs   7. februāris

Valsts diagnosticējošais darbs latv.v. 3.kl. 21. februārī B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Valsts diagnosticējošais darbs matemāt. 3.kl. 27. februārī B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Vecāku diena maijs B.Jankovska, priekšm.skolot., kl. audz.

P.i.i.„Blāzmiņa”,„ Laimiņa”, ”Rūķītis”  izglīt.iepazīš. ar skolu 11.-15. marts B.Jankovska, I. Lūse- Tontegoda, S. Šifa

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.  

Lieldienu  pasākumi klasēs   17. aprīlis Kl. audzin.

Atkarības profilakse.  

Pašvaldības policijas organizētas lekcijas janvāris-maijs B.Jankovska, I.Alksne

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.  

Tautas bumbas turnīrs   2.-4. kl. 7.februāris  J. Strode

Ritmikas konkurss  maijs  J. Strode

Sporta diena maijs J. Strode

Pavasara ekskursijas, pārgājiena organizēšana maijs B.Jankovska, kl. audz.

Profesionālā orientācija.  

Tikšanās dažādu profesiju pārstāvjiem februāris - maijs Kl. audz.

Koncerti, teātri, izstādes  

Skolas  teātra “Skatuve” dalībnieku priekšnesums b.d. ”Blāzmiņa”, „Rūķītis” audzēkņiem un pedagogiem marts - maijs S.Briede, V. Roziņš, B. Jankovska

Ģimenes dienas koncerts   21. maijs B.Jankovska, O.Ruska, S.Briede

Koncerts nākamo pirmklasnieku vecākiem 22. maijs B.Jankovska, O.Ruska,S.Briede

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes janvāris- maijs B.Jankovska, priekšm.skolot.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos  un projektos  

Piedalīšanās skatuves runas konkursa 2. kārtā  4. martā –1. kl., 5. martā  2.-3.kl. S. Briede