Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores

12.03.2019. rīkojumu VS31-19-57-rs

2018./19.m.g.

 

Skolotāja uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

Kabineta Nr.

Konsultācijas diena, laiks

Berķe Daiga

Latviešu valoda

219.

Otrdiena 14.20-15.46

Ceturtdiena 7.30-8.10

Bolgzda Baiba

Matemātika, informātika

 250.

Otrdiena 15.00-15.44

Briede Sandra

Sākumskola

155.

Pirmdiena 13.30-14.37

Piektdiena 13.30-14.38

Butlere Anna

Sākumskola

252.

Pirmdiena 13.40-14.48

Otrdiena 12.50-13.50

Daugulis Jānis

Sports

sporta zāle

Pirmdiena 15.00-15.22

Doroņina Ludmila

Vācu valoda

305.

Otrdiena 15.00-15.49

Eltermane Lolita

Sākumskola

332.

Pirmdiena 12.45-13.35

Otrdiena 12.45-12.55

Ceturtdiena 12.45-12.55

Piektdiena 12.45-13.05

Giluča Sarmīte

Bioloģija, dabaszinības

203.

Pirmdiena 7.45-8.15

Trešdiena 7.45-8.15

Piektdiena 7.45-8.15

Grablovskis Andris

Vēsture

 108.

Pirmdiena 15.00-16.20

Trešdiena 7.50-8.13

Gražanska Maruta

Matemātika

304.

Pirmdiena 14.00-15.30

Trešdiena 14.30-16.30

Innusa Ieva

Angļu valoda

321.

Pirmdiena 14.15-15.00

Piektdiena 14.15-15.00

Jankovska Baiba

Sākumskola – angļu valoda

329.

Otrdiena 13.25-14.20

Kākere Maija

Latviešu valoda

220.

Ceturtdiena 7.30-8.10

Kļaviņa Inta

Ķīmija

206.

Otrdiena 8.20-9.00,

14.20-15.00 (iepriekš jāpiesakās)

Krūmiņa Anda

Vizuālā māksla, kulturoloģija

101.

Otrdiena 15.00-15.44

Ķepīte Vija

Sociālās zinības

Sports

218.

Zāle

Otrdiena 7.50-8.10

Piektdiena 7.45-8.10

Lapa Linda

Sākumskola

154.

Ceturtdiena 13.30-14.00

Piektdiena 12.50-14.01

Lapiņa Daiga

Mājturība

204.

Otrdiena 15.00-15.15

Lūse-Tontegoda Ieva

Sākumskola

333.

Otrdiena 13.40-15.23

Piektdiena 12.50-13.30

Magida Viktorija

Krievu valoda

318.

Pirmdiena 15.00-16.09

Mamaja Iluta

Matemātika, informātika, mājturība

201.

251.

Ceturtdiena 13.40-14.40

Trešdiena 14.20-15.00

Milzarājs Zigmunds

Mājturība

1. 

Otrdiena 15.05-15.20

Putniņa Rūta

Ģeogrāfija, dabaszinības

302.

Ceturtdiena 7.45-8.15

Piektdiena 7.45-8.15

Rezakova Anita

Sākumskola

249.

Otrdiena 7.44-8.10

Ceturtdiena 7.45-8.10

Roziņš Viesturs

Drāma

aktu zāle

Pirmdiena 8.00-8.15

Ruska Olita

Sākumskola - mūzika

253.

Piektdiena 7.45-8.08

Ruško Ārija

Matemātika

323.

Trešdiena 14.20-16.35

Samoilenko Jeļena

Angļu valoda

322.

Otrdiena 15.00-16.00

Simone Ārija

Latviešu valoda

105.

Ceturtdiena 14.20-16.30

Skuja Iveta

Sākumskola

330.

Ceturtdiena 12.40-13.02

Spriņģe Aina

Latviešu valoda

221.

Otrdiena 14.20-15.50

Ceturtdiena 14.20-15.50

Strode Judīte

Sports

 

Ceturtdiena 12.50-13.20

Piektdiena 14.20-14.46

Šifa Sarmīte

Sākumskola

334.

Trešdiena 12.50-13.50

Ceturtdiena 12.50-13.50

Piektdiena 13.30-14.03

Štoļde Evija

Sākumskola

331.

Trešdiena 12.50-13.51

Ceturtdiena 12.50-14.00

Tarasova Renata

Sākumskola

152.

Pirmdiena 7.50-8.10

Otrdiena 7.50-8.10

Trešdiena 7.50-8.10

Ceturtdiena 12.50-13.30

Vecvagaris Matīss

Fizika, ekonomika

307.

Piektdiena 14.20-15.20

Zieda Astrīda

Sākumskola

151.

Otrdiena 13.40-14.25

Trešdiena 12.50-14.00