Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Mācību gads

MācībasMācību gads

2018./2019.

Izraksts no MK Noteikumiem par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku
(19.12.2017. MK noteikumi nr. 763)

Mācību gads sākas 2018. gada 3. septembrī.

Mācību gads beidzas:
* 1.–8. un 10.–11. klases izglītojamiem 2019. gada 31. maijā.
* 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 14. jūnijā.
* 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads beidzas 2019. gada 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:
* pirmais semestris ilgst no 2018. gada 3. septembra līdz 2018. gada 21. decembrim;
* otrais semestris sākas 2019. gada 7. janvārī un ilgst līdz mācību gada beigām.

Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:
* rudens brīvdienas – no 2018. gada 22. līdz 26. oktobrim;
* ziemas brīvdienas – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim;
* pavasara brīvdienas:
** 1.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 11. līdz 15. martam;
** 12. klases izglītojamiem – no 2019. gada 18. līdz 22. martam;
* vasaras brīvdienas 1.–8. un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 30. augustam;
* papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem - viena nedēļa 2. semestrī - 04.-08. februāris.