Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

10. klase

Aktualitātes

10. klase

Uzņemšana

2019./20.m.g. 10.klase ir atvērta, bet tajā vēl ir brīvas vietas.


Rīgas 31.vidusskola piedāvā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.

Papildus mēs piedāvājam:

  • matemātikā - 1 stundu vairāk, nekā noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas paraugplānā,
  • literatūrā - 1 stundu vairāk, nekā noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas paraugplānā,
  • drāmas stundas, lai veicinātu prasmi uzstāties un attīstītu publiskās runas iemaņas,
  • auto vadīšanas apmācības teorētisko kursu 11.klasē,
  • deju nodarbības 12.klasē,
  • sporta stundas un nodarbības jaunā daudzfunkcionālā sporta laukumā,
  • psiholoģiju 12.klasē.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

(Izglītības programmas kods 31011011)

Izglītības programmas īstenošanu nosaka mācību priekšmetu un mācību stundu plāns:

Izglītības joma un mācību priekšmeti

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Obligātie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda

2

2

2

210

Pirmā svešvaloda (angļu)

3

3

3

315

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

3

3

3

315

Matemātika

5

5

5

525

Informātika

2

1

 

105

Sports

2

2

2

210

Fizika

3

3

2

280

Ķīmija

2

2

2

210

Bioloģija

2

2

2

210

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

210

Literatūra

3

3

3

315

Vizuālā māksla

1

1

 

70

Kopā

30

29

26

2975

Izglītības programmas obligātie mācību priekšmeti   

Ekonomika

 

1

2

105

Ētika

 

2

 

70

Ģeogrāfija

2

1

 

105

Kulturoloģija

1

1

1

105

Veselības mācība

1

 

 

53

Drāma

2

2

2

210

* Tehniskā grafika

 

 

2

70

* Psiholoģija

 

 

2

70

* Valsts aizsardzības mācība

2

2

2

210

Izglītojamā mācību stundu slodze

36

36

35

3745

* izglītojamais var izvēlēties vienu no mācību priekšmetiem