Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Uzņemšana 10. klasē

UzņemšanaUzņemšana 10. klasē

Rīgas valsts ģimnāzijās un galvaspilsētas vidusskolās varēs iestāties, kārtojot apvienoto iestājpārbaudījumu.

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 31. vidusskolā.  • Rīgas 31. vidusskola informē, ka 10.klasē ir uzņemti skolēni ar sekojošiem identifikācijas kodiem:

144-4386
112-1702
114-1802
114-1795
147-4580
114-1791
138-3674
114-1793
114-1792
114-1789
114-1799
114-1794
114-1801
114-1783
114-1785
114-1786
114-1800
138-3642
Turpinām klases komplektāciju!

Aicinām kārtot papildtermiņā apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu 18.augustā, uz skolas brīvajām vietām 10.klasē. Pieteikšanās saite tiks atvērta 09.08.2021. www.izglitiba.riga.lv
Pēc eksāmena nokārtošanas gaidām skolā ar iesniegumu.


Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana.


Pat, ja eksāmena rezultāts nav tik veiksmīgs kā gribētos, aicinām pieteikties mācībām Rīgas 31. vidusskolā, jo tiek ņemti vērā arī gada vērtējumi
- latviešu valodā,
- vienā svešvalodā (pēc skolēna izvēles)
- un vienā dabaszinātņu mācību priekšmetā (bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai ģeogrāfijā pēc skolēna izvēles). Pieteikšanās iestājpārbaudījumam Rīgas vidusskolu 10. klasēs

Rīgas 31.vidusskolā aicinām apgūt vidējās izglītības programmu. Skola piedāvā divus virzienus:

1. Digitālais dizains, reklāma un izdevējdarbība

2. Uzņēmējdarbība un ekonomika


Rīgas 31.vidusskolas

Vidējās izglītības mācību stundu plāns

1.virziens Digitālais dizains, reklāma un izdevējdarbība

Mācību joma

Mācību priekšmeti (pamatkursi un padziļinātie kursi)

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Valodas

Latviešu valoda I

2

2

2

210

Pirmā svešvaloda I (angļu)

4

3

2

315

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

2

2

 

140

Sociālā un pilsoniskā

Vēsture un sociālās zinātnes I

4

3

 

140

*Sociālās zinātnes II

 

 

6

210

Kultūras izpratne un pašizpausme

Literatūra I

2

4

 

210

Kultūra un māksla I (teātra māksla)

2

2

 2

210

*Kultūra un māksla II

 

 

6

210

Dabaszinātnes

 

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

3

3

1

2

3

3

1

1

 

 

1

210

210

105

105

Matemātika

Matemātika I

4

4

4

420

Tehnoloģijas

Dizains un tehnoloģijas I

*Dizains un tehnoloģijas II

2

3

 

6

175

210

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

3

3

3

315

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

 

 

2

70

 

Specializētie kursi

 

 

 

 

**Valsts aizsardzības mācība

2

2

 

140

**Uzņēmējdarbības pamati

 

2

2

140

Izglītojamā mācību stundu slodze

36

36

36

 

*Padziļināts mācību priekšmets

**izglītojamais var izvēlēties vienu no mācību priekšmetiem


2. virziens Uzņēmējdarbība un ekonomika

Mācību joma

Mācību priekšmeti (pamatkursi un padziļinātie kursi)

10.klase

11.klase

12.klase

Kopā

Valodas

Latviešu valoda

2

2

2

210

Pirmā svešvaloda I (angļu)

4

3

2

315

Otrā svešvaloda (vācu vai krievu)

2

2

 

140

Sociālā un pilsoniskā

Vēsture un sociālās zinātnes I

4

3

 

245

*Sociālās zinātnes II

 

 

6

210

Kultūras izpratne un pašizpausme

Literatūra I

2

4

 

210

Kultūra un māksla I (teātra māksla)

2

2

 2

210

*Kultūra un māksla II

 

 

6

210

Dabaszinātnes

 

Fizika I

Ķīmija I

Bioloģija I

Ģeogrāfija I

3

3

1

2

3

3

1

1

 

 

1

210

210

105

105

 

* Ģeogrāfija II

 

 

6

210

Matemātika

Matemātika I

4

4

4

420

Tehnoloģijas

Dizains un tehnoloģijas I

2

3

 

175

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība

3

3

3

315

Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs

 

 

2

70

 

Specializētie kursi

 

 

 

 

**Valsts aizsardzības mācība

2

2

 

140

**Uzņēmējdarbības pamati

 

2

2

140

Izglītojamā mācību stundu slodze

36

36

36

 

*Padziļināts mācību priekšmets

**izglītojamais var izvēlēties vienu no mācību priekšmetiem