Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolotāji

SkolaPersonālsSkolotāji

Rīgas 31.vidusskolas skolotāji un atbalsta personāls

Alksne Inga – skolas sociālais pedagogs
Apsīte Anda - angļu valodas skolotāja
Ābelniece Sanita - izglītības psihologs
Batars Edijs - vēstures skolotājs
Berķe Daiga – direktora vietniece, latviešu valodas skolotāja
Bērziņš Kristers - mūzikas skolotājs
Bolgzda Baiba – direktora vietniece, datorikas un matemātikas skolotāja
Briede Sandra – sākumskolas skolotāja
Brūdere Viktorija - krievu valodas skolotāja
Cereņja Artūrs - sporta skolotājs
Cereņja Svetlana - vācu valodas skolotāja
Daugulis Jānis – sporta skolotājs
Dobrovoļska Dināra - sākumskolas un pagarinātās dienas grupas skolotāja
Dubra Mārīte - sākumskolas un pagarinātās dienas grupas skolotāja
Eltermane-Vilciņa Lolita – sākumskolas skolotāja un skolas bibliotekāre
Fernandeša Laila – vizuālās mākslas, teātra mākslas un kultūras skolotāja
Giluča Sarmīte – bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Gražanska Maruta – matemātikas skolotāja
Iesalniece Skaidrīte - pagarinātās dienas grupas skolotājs
Innusa Ieva – angļu valodas skolotāja
Jankovska Baiba – direktora vietniece, sākumskolas angļu valodas skolotāja
Kākere Maija – direktora vietniece, latviešu valodas skolotāja
Kricka Sanita – latviešu valodas skolotāja
Kukule-Sniķere Ance - teātra mākslas skolotāja
Ķepīte Vija – sporta skolotāja
Lapa Linda – sākumskolas skolotāja
Lapiņa Daiga – dizaina un tehnoloģiju skolotāja un skolas bibliotekāre
Lazdovska Dana - ģeogrāfijas un dabaszinību pedagogs
Lūse-Tontegoda Ieva – sākumskolas skolotāja
Mamaja Iluta – datorikas skolotāja
Miezīte Laima – latviešu valodas skolotāja
Milzarājs Zigmunds – dizaina un tehnoloģiju skolotājs un pedagogs karjeras konsultants
Modāne Jolanta - sākumskolas un pagarinātās dienas grupas skolotāja
Moldovane Ineta - angļu valodas skolotāja
Prūse Ārija - Valsts aizsardzības mācības skolotāja
Reistere Vija – sākumskolas skolotāja
Retiga-Kudelenska Dace - direktore, latviešu valodas skolotāja
Rezakova Anita – sākumskolas skolotāja un skolas speciālais pedagogs
Ruska Olita – sākumskolas mūzikas skolotāja un skolas logopēds
Ruško Ārija – matemātikas skolotāja
Skuja Iveta – sporta un sociālo zinību skolotāja
Smiltens Valters - sākumskolas sporta skolotājs
Spriņģe Aina – latviešu valodas skolotāja
Stepanova Tatjana - krievu valodas skolotāja
Šifa Sarmīte – sākumskolas skolotāja
Štoļde Evija – matemātikas skolotāja
Tarasova Renata – sākumskolas skolotāja
Vecvagaris Matīss - dabaszinību, fizikas, inženierzinību un ekonomikas skolotājs
Zieda Astrīda – sākumskolas angļu valodas skolotāja
Zimova Jekaterina - dabaszinību un pagarinātās dienas grupas skolotāja