Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

2021./2022.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 158
Rīgā 2021. gada 11. martā (prot. Nr. 25 7. §)

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022. mācību gadā

3. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 5. janvāra līdz 16. februārim,
  • rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātika – 23. februārī.


6. klasēm
Diagnosticējošie pārbaudes darbi
 • latviešu valodā
  • mutvārdu daļa no 5. janvāra līdz 15. februārim,
  • rakstu daļa – 16. februārī,
 • matemātika – 24. februārī,
 • dabaszinībās - 3. martā.


9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi - eksāmeni
 • latviešu valodā - 24. un 25. maijā,
 • matemātika – 27. maijā;
 • vienā no svešvalodām - 1. un 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsture - 7. jūnijā.


12. klasei
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi


Obligātie centralizētie eksāmeni:

1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
 • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa - 2022. gada 16. martā;
 • krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;

2. latviešu valodā (rakstiski) - 2022. gada 17. maijā;

3. matemātikā (rakstiski) - 2022. gada 20. maijā;

4. Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:

centralizētais eksāmens notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) - 2022. gada 23. maijā;
 • ķīmijā (rakstiski) - 2022. gada 25. maijā;
 • fizikā (rakstiski) - 2022. gada 27. maijā;
 • bioloģijā (rakstiski) - 2022. gada 30. maijā;

eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) - rakstu daļa - 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa - 2. un 3. jūnijā;
 • ģeogrāfijā (rakstiski) - 2022. gada 6. jūnijā;
 • ekonomikā (rakstiski) - 2022. gada 8. jūnijā.
12. klasei obligāti jākārto 3 eksāmeni
Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem