Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Valsts pārbaudes darbu norises laiki

MācībasValsts pārbaudes darbi

2023./2024. m.g.

Izraksts no MK Noteikumiem nr. 314 (20.06.2023.) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā


9. klasēm
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
Centralizētie eksāmeni:
 • vienā svešvalodā - angļu, vācu vai franču (kombinēti) - rakstu daļa 22. maijā, mutvārdu daļa 22.-24. maijā;
 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa 28. maijā, mutvārdu daļa 27.-30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 4. jūnijā.12. klasei
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Valsts noteiktie pārbaudes darbi vispārējās vidējās izglītības posmā ir šādi:

 • valsts pārbaudes darbs latviešu valodā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā (B2) mācību satura apguves līmenī;
 • valsts pārbaudes darbs matemātikā vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī;
 • ne mazāk kā divi valsts pārbaudes darbi padziļinātājos kursos augstākajā mācību satura apguves līmenī.
MK noteikumi nr. 416 (03.09.2019.) Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.


Centralizētie eksāmeni:

 • sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 13. maijā; 
 • latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 15. maijā, mutvārdu daļa – 5.-7. jūnijā;
 • kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 17. maijā;
 • ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 20. maijā, praktiskā daļa 21. maijā;
 • dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 27. maijā;
 • svešvalodā - angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa 3. jūnijā, mutvārdu daļa 3.-5. jūnijā;
 • matemātikā (optimālais mācību satura apguves līmenis, rakstiski) – 13. jūnijā.