Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns vidusskolā

Ārpus mācībāmPasākumi vidusskolā

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores
08.01.2020. rīkojumu nr. VS-31-20-2-rs


Pasākumu plāns 2019./20. māc. g.

Pasākums, laiks, atbildīgais.


2.pusgads

Tradicionālie svētki.                                               
                          

Pēdējais zvans.                                                          15.  maijs            D.Berķe

9.klašu izlaidums.                                                      12. jūnijs             D.Berķe


Metodisko komisiju organizētie pasākumi.         
                          

“Gudrs, vēl gudrāks” 5.-6.kl.                                    23. janvāris         M.Gražanska

“Gudrs, vēl gudrāks” 7.-8.kl.                                    6. februāris          M.Gražanska

Daiļrunas konkurss 7.-9. klašu skolēniem krievu val.   13. februāris  V.Magida

“Gudrs, vēl gudrāks” 9.-12.kl.                                  20.februāris        M.Gražanska

Dzimtās valodas diena.                                             21. februāris       A.Spriņģe

Viktorīna “Puškina dzīve un daiļrade”.                    27. februāris       V.Magida

Viktorīna “Ko tu zini par angliski runājošām valstīm?”      5., 12. marts    I.Innusa

Stāstnieku konkurss 7.kl.                                          26. marts             A.Spriņģe

Orientēšanās dabaszinībās un sociālajās zinībās.      1.aprīlis               S.Giluča

Lieldienu tradīciju stunda.                                        7. aprīlis              M.Kākere

Filmas “Atmodas antoloģija” noskatīšanās un konkurss “Uzmanīgākais skatītājs” 9.kl.     29.aprīlis  D.Berķe

Dārza svētki.                                                           28.maijs              D.Berķe


Veselīga dzīvesveida popularizēšana.                   
                          

Pašvaldības policijas lekcijas.                                   janvāris – maijs    I.Alksne

Nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.                       janvāris – maijs  D.Berķe

Ritmikas  konkurss.                                                   30.aprīlis             V.Ķepīte

Pavasara ekskursijas organizēšana.                           maijs                   Kl.audz.


Karjeras izglītība.                                                  
                          

Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.                          janvāris-maijs        Z.Milzarājs

Tikšanās ar skolas absolventiem.                              janvāris-maijs          Z.Milzarājs

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.    janvāris –maijs         Z.Milzarājs

Karjeras izglītības  stenda pilnveide bibliotēkā.      janvāris-maijs          Z.Milzarājs


Izglītojamo Padomes organizētie pasākumi.       
                                   

Pieklājības nedēļa.                                                     20.  – 24. janvāris    I. Smaja

Valentīndienas balle                                                  7. februāris                I. Smaja

Valentīndienas pasts.                                                 13. , 14.februāris      I. Smaja

Sveiciens Sieviešu dienā!                                          6. marts                      R.Ivanovs

Mūzikas konkurss.                                                    26. marts                   I. Smaja

 Konkurss “Kas notiek?”                                           16.  aprīlis           I. Smaja

Ritmikas konkurss.                                                    30.aprīlis             I. Smaja

Dārza svētki.                                                             29.maijs              I. Smaja


Teātri, koncerti, izstādes.                                      
                                   

Interešu izglītības pulciņu atskaites koncerts.           23. aprīlis                   D.Berķe

Izstāde „Kas ir mīlestība”.                                         februāris             A.Krūmiņa

Izstāde ‘Etnogrāfija”                                                 marts                   A.Krūmiņa

Izstāde “4.maijs – LR neatkarības atjaunošanas diena”.                      aprīlis A.Krūmiņa

Izstāde “ Māmiņai”.                                                   aprīlis                  A.Krūmiņa

2.un 3.stāva pastāvīgās ekspozīcijas nomaiņa.          janvāris - maijs         A.Krūmiņa

 

1.pusgads

Tradicionālie svētki                                                                             

Zinību diena.                                                      2.septembris                  D.Berķe

Skolotāju diena.                                                  4.oktobris                     D.Berķe

Metodisko komisiju organizētie pasākumi                            

Akcija “Dzejolis uz trotuāra”                             11. septembris               D.Berķe

ES valodu nedēļa  - mīklas ES valodās.         26. septembris  I.Innusa, A.Spriņģe

Mārtiņdienu tradīciju stunda 5. klasēm.             6.novembris                 D.Berķe

Teātra izrādes “Toms Sojers apmeklējums“      6. novembris                J.Samoilenko

Lāčplēša dienai veltītas stundas muzejā.           11. novembris               A.Grablovskis

“Latvija – mana dzimtene” – publiskās runas konkurss angļu valodā          13. novembris I.Innusa

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana        

Mārtiņu tradīciju stunda 5.kl.                             6.novembris                  D.Berķe

Valsts svētkiem veltītais koncerts.                     15. novembris               D.Berķe

Ziemassvētku uzveduma noskatīšanās.              20.decembris                D.Berķe

Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi                             

Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpēju profilakses nodaļas organizētās nodarbības  5., 6.klašu skolēniem     novembris                    I.Alksne

Veselīga dzīvesveida popularizēšana                                     

Adaptācijas diena. Pārgājiens “Mangaļsala – Vecāķi”           3.septembris    D.Berķe,  J.Daugulis

Olimpiskā diena.                                                20. septembris               V.Ķepīte

Rudens ekskursijas organizēšana.                      septembris, oktobris     Kl. audz.

Rudens kross.                                                      3.oktobris                    V.Ķepīte, J.Daugulis

Ziemassvētku kauss.                                          19. decembris               V.Ķepīte,  J.Daugulis

Karjeras mācība                                                                               

Karjeras nedēļa.                                                  14.-18.oktobris             Z.Milzarājs

Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem.                   septembris – decembris       Z.Milzarājs

Ekskursijas uz uzņēmumiem.                            septembris – decembris         Kl. audz.

Profesionālās orientācijas stenda pilnveide .     septembris – decembris       Z.Milzarājs

Izglītojamo padomes organizētie pasākumi                                   

Skolotāju diena.                                                  11.oktobris                    I.Smaja

Krāsainā nedēļa.                                                 28.-31. oktobris            I.Smaja

Helovīnu ballīte                                                 1. novembris                  R. Ivanovs

Konkurss „Vai tu pazīsti Latviju?”  

5.-12.klasēm                                                         7,14. novembris          I.Smaja

Skolas sapošana Ziemassvētkiem.                     decembris                      I.Smaja

Teātri, koncerti, izstādes                                                

Valsts svētkiem veltītais koncerts.                     15.novembris                 D.Berķe

Ziemassvētkiem veltīts uzvedums.                    20.decembris                D.Berķe

Izstādes  skolas gaiteņos.                                    septembris - decembris        A.Krūmiņa

Piedalīšanās valsts, pilsētas organizētajos konkursos             

Pēc jaunākās informācijas.                                 septembris – decembris       D.Berķe