Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar 01.06.2020. direktora rīkojumu nr. VS-31-20-130-rs

Skolotāja uzvārds, vārds Mācību priekšmets Kabineta Nr.  04.jūn 05.jūn 08.jūn 09.jūn 10.jūn 11.jūn
Bērziņš Kristers Mūzika   10.00-10.40   10.00-11.00      
Daugulis Jānis Sports sporta zāle 11.00-12.00     11.00-12.00    
Giluča Sarmīte Bioloģija, dabaszinības 203     11.00-12.00   10.00-11.00  
Grablovskis Andris Vēsture 108 attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti
Innusa Ieva Angļu valoda 321 attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti
Magida Viktorija Krievu valoda 318 attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti
Mamaja Iluta Informātika, mājturība 201 10.00-12.00 10.00-12.00        
251
Milzarājs Zigmunds Mājturība 1.  attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti attālināti
Samoilenko Jeļena Angļu valoda 322   10.00-11.00  11.00-12.00   10.00-11.00  11.00-12.00 10.00-11.00  11.00-12.00  
Simone Ārija Latviešu valoda 105 10.00-11.00     10.00-11.00    
Spriņģe Aina Latviešu valoda 221 10.00-11.00     10.00-11.00    
Vecvagaris Matīss Fizika, ekonomika 307   11.00-11.40     11.00-11.40  
Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores

09.01.2020. rīkojumu VS31-20-4-rs

Konsultācijas

2019./20.m.g. 2.sem.

 

Skolotāja uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

Kabineta Nr.

Konsultācijas diena, laiks

Berķe Daiga

Latviešu valoda

219.

Pirmdiena 8.20-9.00

Otrdiena 14.20-15.40

Bērziņš Kristers

Mūzika

103.

Katra mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena 15.00-15.45

Bolgzda Baiba

Matemātika, informātika

 250.

Pirmdiena 8.00-8.15

Otrdiena 13.35-14.20

Briede Sandra

Sākumskola

155.

Pirmdiena 12.50-14.20

Piektdiena 12.50-13.40

Butlere Anna

Sākumskola

252.

Otrdiena 7.40-8.20, 15.00-15.35

Trešdiena 7.40-8.20

Daugulis Jānis

Sports

sporta zāle

Otrdiena 15.00-15.30

Eltermane Lolita

Sākumskola

332.

Otrdiena 13.40-14.00

Trešdiena 12.50-13.25

Ceturtdiena 12.50-13.30

Giluča Sarmīte

Bioloģija, ķīmija, dabaszinības

203.

Pirmdiena 8.00-8.20

Trešdiena 7.50-8.20

Piektdiena 7.50-8.20

Grablovskis Andris

Ģeogrāfija, sociālās zinības

 108.

Trešdiena 7.45-8.10, 14.20-15.40

Grostiņš Normunds

Vēsture

302.

Ceturtdiena 15.00-15.40

Gražanska Maruta

Matemātika

304.

Otrdiena 14.30-16.00

Innusa Ieva

Angļu valoda

321.

Trešdiena 15.00-15.40

Piektdiena 14.15-15.20

Jankovska Baiba

Sākumskola – angļu valoda

329.

Piektdiena 13.15-14.00

Kākere Maija

Latviešu valoda

220.

Trešdiena 15.00-15.40

Ceturtdiena 7.30-8.15

Kļaviņa Inta

Ķīmija

206.

Katra mēneša otrā un ceturtā pirmdiena 15.00-15.40

Krūmiņa Anda

Vizuālā māksla, kulturoloģija

101.

Piektdiena 15.00-15.45

Ķepīte Vija

Sports, ētika

Zāle

Pirmdiena 13.30-14.00 vai ilgāk

Lapa Linda

Sākumskola

154.

Otrdiena 12.40-15.00

Lapiņa Daiga

Mājturība

204.

Katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena 15.00-15.30

Lūse-Tontegoda Ieva

Sākumskola

333.

Ceturtdiena 13.00-14.35

Magida Viktorija

Krievu valoda

318.

Pirmdiena 15.00-16.30

Mamaja Iluta

Matemātika, informātika, mājturība

251., 201.

Pirmdiena 14.15-15.20

Miezīte Laima

Latviešu valoda

220.

Katra mēneša otrā un ceturtā piektdiena 7.25-8.15

Milzarājs Zigmunds

Mājturība

1. 

Katra mēneša otrā un ceturtā otrdiena 15.05-15.45

Mūrnieks Jānis

Drāma

aktu zāle

Katra mēneša otrā          pirmdiena 7.50-8.20

Rezakova Anita

Sākumskola

249.

Trešdiena 13.40-14.35

Ruska Olita

Sākumskola - mūzika

253.

Piektdiena 13.30-14.05

Ruško Ārija

Matemātika

323.

Otrdiena 14.20-16.30

Samoilenko Jeļena

Angļu valoda

322.

Ceturtdiena 14.30-15.30

Piektdiena 14.30-15.20

Simone Ārija

Latviešu valoda

105.

Ceturtdiena 14.00-15.00

Piektdiena 14.15-15.00

Skuja Iveta

Sports, sociālās zinības

Sporta zāle

302.

Trešdiena 13.30-13.50

Piektdiena 13.30-13.50

Spriņģe Aina

Latviešu valoda

221.

Pirmdiena 8.00-9.00, 14.20-15.40

Trešdiena 7.45-8.15

Šifa Sarmīte

Sākumskola

334.

Otrdiena 12.40-13.30

Piektdiena 12.40-13.30

Štoļde Evija

Sākumskola

331.

Otrdiena 13.40-15.00

Piektdiena 13.40-14.15

Tarasova Renata

Sākumskola

152.

Ceturtdiena 12.50-15.15

Vecvagaris Matīss

Fizika, ekonomika

307.

Trešdiena 14.20-15.40

Zieda Astrīda

Sākumskola

151.

Pirmdiena 13.40-14.40

Otrdiena 13.40-14.35

Zvirgzdiņa Aira

Vācu valoda

305.

Pirmdiena 8.00-8.20