Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Konsultācijas

MācībasKonsultācijas

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores 15.02.2021. rīkojumu nr. VS-31-21-20-rs
Konsultācijas 2020./21. m.g.

2.pusgads
Sākumskolai attālināto mācību laikā cits konsultāciju saraksts - skat. zemāk.

Skolotāja uzvārds, vārds

Mācību priekšmets

Kabineta Nr.

Konsultācijas diena, laiks

Berķe Daiga

Latviešu valoda

219.

Pirmdiena 7.40-9.00

Otrdiena 14.20-15.10

Bērziņš Kristers

Mūzika

103.

Katra mēneša pirmā un trešā pirmdiena 14.20-15.10 vai ilgāk

Bolgzda Baiba

Matemātika, informātika

 250.

Otrdiena 14.20-15.10

Briede Sandra

Sākumskola

155.

Piektdiena 13.50-15.35

Butlere Anna

Sākumskola

252.

Ceturtdiena 13.00-14.50

Daugulis Jānis

Sports

sporta zāle

Katra mēneša pirmā un trešā ceturtdiena 14.20-15.30

Eltermane Lolita

Sākumskola

332.

Otrdiena 12.10-12.55

Ceturtdiena 13.00-13.25

Giluča Sarmīte

Bioloģija, ķīmija

203.

Pirmdiena 7.40-8.15

Trešdiena 7.35-8.15

Ceturtdiena 7.40-8.15

Piektdiena 7.55-8.15

Grablovskis Andris

Ģeogrāfija, sociālās zinības, vēsture

 108.

Pirmdiena 7.45-8.15, 15.00-15.40

Trešdiena 7.45-8.15

Piektdiena 7.45-8.15

Grostiņš Normunds

Vēsture

302.

Pirmdiena 14.20-15.45

Gražanska Maruta

Matemātika

304.

Pirmdiena 15.00-16.00
Otrdiena 15.10-17.05

Innusa Ieva

Angļu valoda

321.

Otrdiena 14.20-15.00

Piektdiena 14.20-15.00

Jaļčika Nataļja

Angļu valoda

Otrdiena 15.00-15.30

Jankovska Baiba

Sākumskola – angļu valoda

329.

Piektdiena 13.00-13.45

Kākere Maija

Latviešu valoda

220.

Trešdiena 15.00-15.40

Ceturtdiena 7.35-8.15

Kricka Sanita

Latviešu valoda

125.

Pirmdiena 7.50-9.05

Trešdiena 13.30-15.25

Kukule Ance

Drāma, teātra māksla

Katra mēneša pirmā un otrā piektdiena 15.50-16.20

Ķepīte Vija

Sports, ētika

Zāle

Trešdiena 7.40-8.15

Lapa Linda

Sākumskola

154.

Pirmdiena 13.00-14.00

Trešdiena 13.00-14.00

Lapiņa Daiga

Mājturība

204.

Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena 15.10-15.50

Lūse-Tontegoda Ieva

Sākumskola

333.

Otrdiena 12.50-13.50

Ceturtdiena 8.00-8.15

Piektdiena 8.00-8.15

Mamaja Iluta

Matemātika, informātika

251., 201.

Trešdiena 14.20-15.15

Ceturtdiena 14.20-15.10

Miezīte Laima

Latviešu valoda

201.

321.

Pirmdiena 7.35-8.15

Piektdiena 8.25-9.05

Milzarājs Zigmunds

Mājturība

1. 

Katra mēneša pirmā un trešā otrdiena 15.05-15.45

Moldovane Ineta

Angļu valoda

322.

Otrdiena 13.40-14.25

Ceturtdiena 15.00-15.45

Rezakova Anita

Sākumskola

249.

Pirmdiena 13.35-14.05

Trešdiena 13.35-14.10

Ruska Olita

Sākumskola - mūzika

253.

Piektdiena 7.50-8.05, 13.00-13.15

Ruško Ārija

Matemātika

323.

Otrdiena 16.00-17.30
Ceturtdiena 16.00-17.00

Sīmane Anda

Vizuālā māksla, kulturoloģija

101.

Pirmdiena 15.45-16.05

Otrdiena 15.45-16.05

Skuja Iveta

Sociālās zinības

Sports

Sporta zāle

302.

Trešdiena 14.15-14.55

Pirmdiena 14.15-14.30

Spriņģe Aina

Latviešu valoda

221.

Otrdiena 14.20-15.40

Trešdiena 8.20-9.00, 13.35-14.35

Stepanova Tatjana

Krievu valoda

Pirmdiena 15.20-16.15

Strautiņa Ineta

Vācu valoda

305.

Otrdiena 15.00-16.00

Šifa Sarmīte

Sākumskola

334.

Otrdiena 14.00-15.00

Piektdiena 13.00-14.00

Štoļde Evija

Matemātika, dabaszinības

123.

Pirmdiena 8.20-9.00, 13.35-14.50

Ceturtdiena 13.35-14.50

Šugajeva Gaļina

Krievu valoda

Trešdiena 7.35-8.15

Tabors Dins

Mūzika

Mēneša otrā un ceturtā otrdiena 14.20-14.40

Tarasova Renata

Sākumskola

152.

Otrdiena 12.10-12.50

Piektdiena 12.10-13.05

Vecvagaris Matīss

Fizika, ekonomika

307.

Pirmdiena 15.05-15.45

Otrdiena 13.35-14.40

Zieda Astrīda

Sākumskola

151.

Pirmdiena 13.30-14.20

Ceturtdiena 13.30-14.20

 

Konsultāciju laiki 1.-3 klašu skolēniem no 22.03.2021.
1a klase 1b klase
Diena Konsultāciju laiks Skolotājs   Diena Konsultāciju laiks Skolotājs
Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska   Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska        
Pirmdiena 12.00-14.00 R.Tarasova,   Pirmdiena 13.00-13.30;14.30-15.30 L.Eltermane        
Otrdiena 12.00-13.00 A. Rezakova   Pirmdiena 13.00-15.00 S.Ungure        
Otrdiena 12.00-14.00 R.Tarasova   Otrdiena 12.30-15.00 L.Eltermane, S. Ungure        
Trešdiena 12.00-13.00  A. Rezakova   Trešdiena 12.00-13.30 L.Eltermane        
Trešdiena 12.00-14.00 R.Tarasova   Trešdiena 12.00-15.00 S.Ungure        
Ceturtdiena 12.00-13.00 A. Rezakova   Ceturtdiena 12.00-15.00 L.Eltermane        
Ceturtdiena 12.00-14.00 R.Tarasova   Ceturtdiena 12.00-15.00 S.Ungure        
Ceturtdiena 13.00-15.00 B.Jankovska, A. Zieda   Piektdiena 12.00-15.00 L.Eltermane, S. Ungure, B. Jankovska        
Piektdiena 12.00-13.00  A. Rezakova                
Piektdiena 10.00-12.00 R.Tarasova                
                     
  2a klase       2b klase       2c klase  
Diena Konsultāciju laiks Skolotājs   Diena Konsultāciju laiks Skolotājs   Diena Konsultāciju laiks Skolotājs
Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska   Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska   Pirmdiena 9.00-10.00 O.Ruska
Pirmdiena 13.00-15.00 I. Lūse-Tontegoda, A.Zieda   Pirmdiena 14.00-16.00 A. Butlere   Pirmdiena 8.30-11.30 S.Šifa
Pirmdiena 13.00-15.00  A. Zieda   Otrdiena 14.00-16.00 B.Jankovska, A. Zieda   Pirmdiena 13.00-15.00 S.Iesalniece
Otrdiena 13.00-15.00 I.Lūse-Tontegoda   Otrdiena 14.00-16.00 A.Butlere   Otrdiena 8.30-11.30 S.Šifa
Otrdiena 13.00-15.00 I. Andiņa   Trešdiena 14.00-16.00 A. Butlere   Otrdiena 13.00-15.00 S.Iesalniece
Trešdiena 13.00-15.00 I.Lūse -Tontegoda   Ceturtdiena 14.00-16.00 A. Butlere   Trešdiena 8.30-11.30 S.Šifa
Trešdiena 12.30-15.00 A.Zieda,B.Jankovska   Piektdiena 9.00-12.00 A.Butlere   Trešdiena 13.00-15.00 S.Iesalniece
Ceturtdiena 13.00-1500 I.Lūse-Tontegoda           Ceturtdiena 8.30-10.30 S. Šifa
Ceturtdiena 13.00-15.00 I. Andiņa           Ceturtdiena 13.00-15.00 S. Iesalniece, B.Jankovska, A,Zieda
Piektdiena 13.00-15.00 I. Lūse- Tontegoda           Piektdiena 8.30-11.30 S.Šifa
Piektdiena 13.00-15.00 I. Andiņa           Piektdiena 13.00-15.00 S.Iesalniece
                     
  3a klase       3b klase          
Diena Konsultāciju laiks Skolotājs   Diena Konsultāciju laiks Skolotājs        
Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska   Pirmdiena 9.00-10.00 O. Ruska        
Pirmdiena 12.00-14.00 L. Lapa   Pirmdiena 12.00-14.00 S.Briede        
Otrdiena 12.00-14.00 L. Lapa   Otrdiena 12.00-14.00 S.Briede        
Otrdiena 14.-15.00 A. Rezakova   Trešdiena 12.00-14.00 S.Briede        
Trešdiena 12.00-14.00 L.Lapa   Ceturtdiena 12.00-14.00 S. Briede        
Trešdiena 13.00-15.00 B.Jankovska, A.Zieda   Ceturtdiena 13.00-15.00 B.Jankovska, A.Zieda        
Ceturtdiena 12.00-14.00 L. Lapa   Piektdiena 12.00-14.00 S. Briede        
Ceturtdiena 14.-15.00 A. Rezakova                
Piektdiena 14.00-15.00 A.Rezakova