Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Pasākumu plāns sākumskolā

Ārpus mācībāmPasākumi sākumskolā

Rīgas 31. vidusskolas 1.-4. klašu  pasākumu plāns

2019./2020. mācību gadam

Pasākums Laiks Atbildīgie


Tradicionālie svētki.                                                                           

 Zinību diena                                                        septembris               B.Jankovska  

Skolotāju diena                                                     oktobris                   B.Jankovska,   

Metodiskās komisijas organizētie pasākumi.                                  

Adaptācijas diena ar sporta aktivitātēm               septembris               B.Jankovska, kl. audz.,sporta org.  

Zīmējumi skolas pagalmā                                    septembris                I. Lūse-Tontegoda, kl. audz.

Pārgājiena diena                                                   septembris                Kl. audz. B.Jankovska,       

Pasākums „Čaklais lasītājs”                                  oktobris – janvāris    L.Eltermane, kl. audz.

Latviešu valodas  radošo darbu darbnīcas, darbu prezentācijas                   janvāris       kl.audz.,priekšm. skolot.

Latviešu valodas olimpiāde

      1.-4.kl.                                                             janvāris                     L. Eltermane

Skatuves runas konkurss 1.- 4. kl. skolēniem            janvāris                     B. Jankovska, S. Briede

Matemātikas atjautības stundas 1.-4.kl.                    februāris                   kl. audz., priekšm.,skolot.

Matemātikas olimpiāde 1.-4. kl.                              februāris                   L. Eltermane

Projektu dienas 2.-4. kl.                                          februāris                   B.Jankovska, kl. audz.

Zīmējumu konkurss 1.-4. kl.                                   februāris                     I.Lūse-Tontegoda

Valsts diagnosticējošais darbs latv.v. 3.kl.           februāris                   B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Valsts diagnosticējošais darbs matemāt. 3.kl.      februāris                   B. Jankovska, priekšmetu skolotāji

Vecāku diena                                                         maijs                         B.Jankovska, priekšm.skolot., kl. audz.

P.i.i.„Blāzmiņa”,„ Laimiņa”, ”Rūķītis”  izglīt.iepazīš. ar skolu                   marts           B.Jankovska, L. Eltermane, E.Štoļde

Latvisko tradīciju kopšana, nacionālās pašapziņas veidošana.             

 Mārtiņdienas tirgus                                              10. novembris          B.Jankovska,  kl. audz.

Valsts svētkiem veltīts koncerts                           16. novembris          B.Jankovska , O. Ruska  S.Briede

Ziemassvētku uzvedums                                      decembris                 B.Jankovska,  O. Ruska   S.Briede

Lieldienu  pasākumi klasēs                                                                       Kl. audzin.

Atkarības profilakse.                                                                          

Pašvaldības policijas organiz. lekcijas                  Oktobris - maijs       I.Alksne B. Jankovska

Lekcija par veselīgu uzturu un higiēnu                Oktobris – maijs       B. Jankovska, kl. audz.

Veselīga dzīvesveida popularizēšana.                                               

Rudens ekskursijas                                               septembris                I.Lūse-Tontegoda, kl.audz.

“Olimpiskā diena”                                                                                 I. Skuja

Tautas bumbas turnīrs   2.-4. kl.                                                               I. Skuja

Ritmikas konkurss                                                                                   I. Skuja

Sporta diena                                                                                            I. Skuja

Profesionālā orientācija, karjeras dienas.                                        

Tikšanās ar skolas darbiniekiem, vecākiem - dažādu profesiju pārstāvjiem, eksk. uz uzņēmumiem u.t.t. sept. – dec. B.Jankovska, kl. audz.

Koncerti, teātri, izstādes.                                                                   

Skolēnu rokdarbu un vizuālās mākslas darbu izstādes klasēs un gaiteņos  sept.- maijs      B.Jankovska, priekšm.skolot.

Piedalīšanās valsts, pilsētas, rajona organizētajos konkursos, izstādēs, pasākumos un projektos                                                                                 

Piedalīšanās “Olimpiskajā dienā”4. kl. kom.       sept.                        I.Skuja

Piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”(3.a,3.b klases)                     nov.-maijs   L.Eltermane, E.Štoļde , V.Ķepīte

Pēc jaunākās informācijas                                     sept.- maijs.              B. Jankovska