Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Izglītības programmas

MācībasIzglītības programmas

Pamatizglītības programma 21011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011. Mācību plāns šeit.
Pamatizglītības mācību plāns 2023./24. m.g.

Nr.p.k. Mācību joma un mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase 4. klase 5. klase 6. klase 7. klase 8. klase 9. klase
1. Valodu mācību joma                  
1.1. latviešu valoda 6 6 6 5 5 4 3 3 3
1.2. svešvaloda 1, svešvaloda 2                  
  angļu valoda 2 2 2 2 2 2 3 3 3
  krievu/ vācu valoda       1 2 2 2 2 2
2. Sociālā un pilsoniskā mācību joma                  
2.1. sociālās zinības 1 1 1       1 1 1
2.2. sociālās zinības un vēsture       2 2 3      
2.3. Latvijas un pasaules vēsture             2 2 2
3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma                  
3.1. vizuālā māksla 2 1 2 1 1 1 1   1
3.2. mūzika 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3.3. literatūra         2 2 2 2 2
3.4. teātra māksla       1        1 1
4. Dabaszinātņu mācību joma                  
4.1. dabaszinības 2 2 2 2 2 2      
4.2. ķīmija               2 2
4.3. fizika               2 2
4.4. bioloģija             2 2 2
4.5. ģeogrāfija             2 2 2
5. Matemātikas mācību joma                  
matemātika 4 4 4 5 5 6 5 5 5
6. Tehnoloģiju mācību joma                  
6.1. dizains un tehnoloģijas 1 2 2 1 1 2 2 2 1
6.2. datorika       1 1 1 2 2 1
6.3. inženierzinības             1    
7. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma                  
sports un veselība 2 3 3 3 3 3 3 3 3
22 23 24 26 28 30 32 33 34