Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

2017.gada PIRMKLASNIEKIEM

Aktualitātes

1. Ceturtdien, 25. maijā plkst. 17.30 skolas zālē notiks 2017./18.m.g. 1.klašu audzēkņu vecāku sapulce.

2. Adaptācijas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem notiks 5. un 6. jūnijā 16.30-17.40.

3. Izraksts no Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.137 (27.01.2015.):

Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

18. Iestāde (turpmāk - skola) līdz katra gada 1.jūnijam atbilstoši (departamenta) noteiktajam 1.klašu un izglītojamo skaitam veic 1.klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Iestāde veido 1.klases pretendentu, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi, sarakstu, ņemot vērā sistēmā līdz katra gada 15.maijam reģistrēto informāciju par bērniem.

19. Iestāde piecu darba dienu laikā pēc 1.klases pretendentu saraksta sagatavošanas nosūta paziņojumu bērna likumiskajam pārstāvim par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā vai par atteikumu.

20. Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu.

21. Ja bērna likumiskais pārstāvis 15 kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža Iestādei nav iesniedzis iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē, iesniegums tiek anulēts.