Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Mācību process no 23.03.2020. - VECĀKIEM

Aktualitātes

Mācību process no 23.03.2020. - VECĀKIEM
Cienījamie, vecāki!

No 23.03.2020. mācību darbs notiks attālināti.

1. Līdz 20.marta plkst. 12.00 Mykoob.lv tiks nosūtīts apraksts par turpmākā mācību procesa organizāciju. Lūdzu iepazīstieties ar darba veikšanas nosacījumiem!
2. Sekojiet, lai Jūsu bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā, ja nepieciešams palīdziet ar padomu!
3. Par veiktajiem un iesūtītajiem kārtējiem dienas uzdevumiem skolēns saņems vērtējumu i/ni. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs Mykoob.lv veiks ierakstu "nv" un klases audzinātājs sazināsies ar Jums.
4. Tiks plānoti arī uzdevumi ar vērtējumu ballēs.
5. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora problēmas) informējiet klases audzinātāju!
6. Parūpējieties, lai Jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem!

Atbildēsim uz Jūsu jautājumiem gan Mykoob.lv, gan skolas e-pastā.
Mums kopā izdosies!

Skolas administrācija