Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Mūsu skolas skolotāja - grāmatas recenzente

Aktualitātes

Latviešu valodas aģentūra latviešu valodas zināšanu pilnveidei piedāvā izmantot elektronisku līdzekli "Latviešu valodas rokasgrāmata" (valodasrokasgramata.lv), kas veidots kā lingvistisks uzziņu un mācību materiāls gan skolēniem, gan visiem interesentiem, kas vēlas pilnveidot latviešu valodas zināšanas.

Mūsu skolas skolotāja Aina Spriņģe ir piedalījusies šīs grāmatas veidošanā, sniedzot nepieciešamos ieteikumus, precizējumus un komentārus manuskriptā, kā arī uzrakstot atsauksmi elektroniskās rokasgrāmatas 2.posma – leksikogrāfija, terminoloģija, stilistika, tekstveide, ievads valodniecībā, dialektoloģija, latgaliešu rakstu valoda, literārās valodas attīstība, datorlingvistika un citām nodaļām – teorija, piemēri, uzdevumi, pašpārbaudes testi – saturu.

Tā ir elektroniska grāmata, un to skolēni var izmantot nepieciešamās  informācijas par latviešu valodu  ieguvei  jebkurā  laikā un vietā (mācību grāmatas skolā, kā zināms,  tiek izsniegtas tikai lietošanai konkrētā mācību gadā).

Lai noderīgs visiem šis darbs latviešu valodas zināšanu pilnveidē!