Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Adaptācijas diena 2020.

Aktualitātes

Adaptācijas diena 2020.

2. septembrī 4.-12.klašu skolēni devās pārgājienā, kas bija veltīts K.Barona 185.dzimšanas dienai, jo  K.Barons, būdams students, gāja  kājām  no Tartu līdz Dundagai, lai labāk iepazītu tēvu zemi. Arī mēs devāmies pārgājienā, lai labāk iepazītu savu dzimto pusi.
Pārgājiena laikā skolēni aplūkoja divus krievu caru ieliktos  akmeņus, noskaidroja, ka mols ir apmēram 2240 m garš, ceļā pamanīja dzīvās radības: zivis, kaijas, vardes, vārnas, pīles, zirnekļus, suni, zivju gārni, gulbjus, cielaviņas, jūras žagatas, kā arī augus: priedes, egles, niedres, bērzus, pīlādžus, mežrozītes, aļģes,  avenes, irbenes, ābeles, sūnas u.c.

5.a klasei šajā dienā notika plenērs Ziemeļblāzmas pils parkā. Skolēni svaigā gaisā zīmēja un gleznoja, izmantojot akvareli, flomasteru, zīmuli. Pēc plenēra skolēni kultūras pilī aplūkoja izstādi “Etā mīnā zīben zāben! Bērnu skaitļi Oto Banga krājumā”. Tā bija iespēja iepazīties ar skaitāmpantiem, kurus bibliofils Oto Bongs apkopoja Otrā pasaules kara izskaņā. Interesanti bija izjust, ka skaitāmpantos pārklājas Latvijas pagalmos un sētās runātās valodas, tai skaitā vācu, leišu, krievu, igauņu, lībiešu, ebreju, arī dažādas latviešu valodas izloksnes.

Mazgalerija