Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz vidusskolu

Aktualitātes

Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz vidusskolu
Vienotais kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā (vācu vai angļu) notiks klātienē šā gada 10. jūnijā.

Iestājpārbaudījuma norises laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Lai piedalītos iestājpārbaudījumā, skolēniem divas dienas pirms pārbaudījuma 08.06.2021.būs jāveic Covid-19 siekalu tests tajā skolā, kuru skolēns norādījis kā pārbaudījuma kārtošanas vietu. Gadījumā, ja Covid-19 tests būs pozitīvs vai skolēnam būs kontaktpersonas statuss, tad šie skolēni iestājpārbaudījumu varēs kārtot 30. jūnijā.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, iestājpārbaudījumu norises laiks var tikt mainīts.
Tādā gadījumā par to būs pieejama informācija RD IKSD tīmekļvietnē, sociālo tīklu kontos, kā arī skolu mājas lapās.Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošajiem jālieto mutes un deguna aizsegs(maska), kuru nodrošina skolēnu vecāki.

Iestrājpārbaudījums tiks organizēts skolu telpās pa 10 skolēniem telpā.

Iestājpārbaudījuma sākums 10. jūnijā plkst. 10.00, tā ilgums 3 astronomiskās stundas. Lai ierobežotu skolēnu drūzmēšanos pirms iestājpārbaudījuma, kā arī pēc tā izpildes, skolēni telpās tiks ielaisti no plkst.9.30. Tiklīdz tiks nokomplektēta telpa ar 10 skolēniem, viņi varēs nekavējoties uzsākt iestājpārbaudījuma darba veikšanu, ievērojot kontroles laiku - 3 stundas.

iestājpārbaudījumā nedrīkst piedalīties personas, kurām noteikta pašizolācija, izolācija vai mājas karantīna, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Skolēnam uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem:

1. Personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte) vai skolēna apliecība( skolēna karte);

2. Personīgie rakstāmpiederumi, lineāls;

3. Personīgie mutes un deguna aizsegi (maskas);

4. COVID-19 negatīvs testa rezultāts vai ģimenes ārsta izziņa par pārslimotu SARS-CoV-2 vīrusa infekciju.


Vienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošana 14.06.2021. plkst. 14.00-15.00.
Rezultāti šifrēti tiks publiskoti skolas mājaslapā.

Iesniegumu uz 10.klasi pieņemšana līdz 17.06.2021. Uzņemšanas komisija rezultātus paziņos 18.06.2021.

Iesniedzamie dokumenti:
1. Vienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāts;
2. Apliecības un sekmju izraksta par vispārējo pamatziglītību kopija;
3. Medicīniskā karte (iesniedzama līdz 25.augustam);
4. Personu apliecinošu dokumentu (pase/ID);
5. Vecāka iesniegums par uzņemšanu.

Iesniegumu par uzņemšanu var iesniegt:
1. ar drošu elektronisko parakstu.
2. www.latvija.lv.
3. papīra formātā klātienē, iepriekš piesakoties pa tālr. 67343230 .


Pieprasījuma veidlapu lūdzam aizpildīt mājās, pirms nākšanas uz testu.