Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Mēs lepojamies! APSVEICAM! 2013./14.m.g.

Ārpus mācībāmPateicības, apsveicam

Starptautiskie mākslas konkursi:

Starptautiskajā  vizuālās mākslas konkursā  "Es dzīvoju pie jūras" 1. vieta Dāvidam Katkovskim (9.b), atzinība Viestardam Kristiānam Vīgantam (8.b)

Starptautiskajā  bērnu un jauniešu mākslas konkursā "World heritage a youthful vision 2013" 1. vieta Sindijai Majauskai (11.)

Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "Lidice – 2014” Latvijas kārtas laureāti - Kristers Nagainis (7.b), Samanta Migliņa (6.b), Everita Migliņa (7.a)  
 

Latvijas mākslas konkursi:

Spāņu kultūras centra „Seneca” zīmējumu konkursā  „Dažādā Spānija” 3. vieta Annai Gudelei  (11.)

E. Ozoliņam veltītajā  skolēnu karikatūru zīmēšanas konkursā  "Pa-smejies!" pateicības: Lāsmai Bitjukovai (10.), Leldei Adelei Skabarniecei (10.), Regnāram Čakstem(10.), Kristapam Mikam Zakrevskim (8.a), Edgaram Jansonam (8.a), Raimondam Režikovam (8.b), Lāsmai Zaikovskai (9.b), Vladislavam Abarovičam (9.b), Reinim Ritvaram Baronam (9.a)

Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē „Laikmetu griežos 7” 1. vieta Tomam Grīnbergam (8.b), Anetei Strazdai (8.b), Sabīnei Rasai Vīrai (8.a)

Rīgas interešu izglītības iestāžu audzēkņu lietišķās mākslas konkursā  „Kumodes glamūrs” atzinība Megijai Zubkovskai (5.c), Hannai Alēnai Lapiņai (5.c), Santai Voruhinai (5.c), Paulai Stalidzānei (5.c), Andai Meimerei (5.c)

Vecmīlgrāvja attīstības biedrības un Rīgas brīvostas Ostas sētas apgleznošanas akcijā 2013.gada septembrī 15 apstiprinātas skices, 2014.gada maijā - 12 apstiprinātas skices

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Senču raksti" atzinība Ivaram Pričinam (12.), Elīnai Caunītei (12.)