Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Individuālais/grupu darbs

MācībasIndividuālais/grupu darbs

Apstiprināts ar Rīgas 31.vidusskolas direktores 05.10.2020. rīkojumu VS31-20-170-rs


Individuālais/grupu darbs

2020./21.m.g.

Mācību priekšmets

Klase

Skolotāja

uzvārds, vārds

Kabinets

Nodarbības diena, laiks

Vizuālā māksla / glītrakstīšana

2.a

Lūse-Tontegoda Ieva

333.

Piektdiena 8.20-9.00

 

2.b

Butlere Anna

252.

Trešdiena 8.20-9.00

 

2.c

Šifa Sarmīte

334.

Piektdiena 8.20-9.00

Matemātika

3.a, 3.b

Lapa Linda

Briede Sandra

Šifa Sarmīte

154.

155.

334.

Otrdiena 13.00-13.40

 

5.a, 5.b

6.a, 6.b, 6.c

Bolgzda Baiba

250.

Ceturtdiena 13.35-14.15

Ceturtdiena 14.20-15.00

ZPD

11.

Kākere Maija

251.

Otrdiena 14.20-15.40

Mūzika

1.klases

Ruska Olita

253.

Pirmdiena 7.35-8.15

Trešdiena 13.00-13.40

Ceturtdiena 7.35-8.15