Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Mācāmies kopā

Projekti › Aktuālie projekti

Mācāmies kopā

Mācāmies kopā

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) 2023. gada nogalē aicināja Rīgas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes: pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas pieteikties projektu konkursam “MĀCĀMIES KOPĀ”. Lielais projekta mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu pedagogu mācīšanās nodrošināšanai vienā no iestādei prioritārām tēmām:

• kompetenču pieejas īstenošanā;

• iekļaujošas izglītības veicināšanai un ar to saistītu jautājumu/ problēmsituāciju risināšanai iestādē (tai skaitā jauniebraucēju un Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu iekļaušana izglītības iestādē);

• izglītības iestādes paplašinātas vadības grupas kapacitātes, sadarbības un atbildības stiprināšanai (vadītāji, vietnieki, mācību jomu koordinatori, mācīšanās konsultanti, atbalsta personāls).