Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Skolu atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” pilotēšana

Projekti › Aktuālie projekti

Skolu atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” pilotēšana

Skolu atkarības profilakses programmas “UNPLUGGED” pilotēšana

Profilakses programmām skolās ir liela nozīme atkarības risku mazināšanā. Jaunieši bieži uzsāk atkarību izraisošas aktivitātes nepārdomājot to sekas. Jo agrāk jaunieši uzsāk atkarību izraisošo vielu lietošanu, jo augstāks ir risks, ka mūža laikā var izveidoties atkarība no tām. Risks jauniešu vidū ir augsts – pirmā cigarete un glāze alkoholiskā dzēriena Latvijas skolēnu vidū visbiežāk tiek pamēģināta 13 gadu vecumā vai agrāk, bet narkotikas – 15 gadu vecumā. Programma aptver lielākās atkarību izraisošo aktivitāšu grupas un izpaužas kā apmācības jauniešiem.

Programmu “Unplugged” veido 12 nodarbības, kas tiek īstenotas vispārizglītojošās skolās. Nodarbībās iekļauti jautājumi, kas ietver kritiskās domāšanas, lēmumu pieņemšanas, radošās domāšanas, efektīvas komunikācijas, savstarpējo attiecību, empātijas un citu prasmju un iemaņu attīstīšanu 12-14 gadus veciem jauniešiem. Programmas mērķis ir novērst vai attālināt atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu šajā jauniešu vecuma grupā. Programmā ietvertās aktivitātes balstītas sociālās ietekmes modelī (sniegtā informācija un paredzamās darbības nav pamācošas, norājošas). Programma ir interaktīva, papildināta ar sociālo prasmju elementiem un uzskatiem par normām, vērtībām.

Paralēli 12 nodarbībām, programmas pilotēšanā iesaistīto skolēnu vecākiem būs iespēja apmeklēt darbnīcas, kurās apskatīs pusaudžu vecākiem aktuālus jautājumus. Tiks attīstītas un stiprinātas vecāku prasmes komunicēt un kopīgi risināt dažādus pusaudžu vecumposmam būtiskus jautājumus.

Programmas pilotēšana tiks uzsākta šī gada 7.-8. decembrī, īstenojot pedagogu apmācības programmā ietverto nodarbību vadīšanai.

Programmas adaptēšana un pilotēšana tiek finansēta  ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros.

Programmas adaptēšanu un pilotēšanu Latvijā, pēc Veselības ministrijas pasūtījuma, veic SIA “Divi gani”.