Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

20.izlaidums 1976.

SkolaAbsolventi

Klases audzinātāji - Puķīte Māra un Taukulis Jānis

a klase - Biljone Aina, Biljone Aija, Briede Sandra, Grintāle Jautrīte, Gulbe Aija, Kalkšteine Guntra, Kriškijāne Skaidrīte, Krebs Ilona, Liepiņa Ruta, Priede Dzintra, Skrīvele Vaira, Trautmane Daina, Vackare Guna, Veinberga Inta, Voronko Edīte, Babulis Māris, Delle Andris, Innus Vilnis, Jasenovičs Jānis, Neikšāns Jānis, Meijubers Jānis, Strēlnieks Aldis, Torims Modris.

b klase - Altenburga Zita, Broka Ilga, Everte Aija, Innuse Gunta, Lindberga Anita, Like Vita, Pētersone Benita, Plaude Inta, Pokšāne Anita, Rudze Gunta, Uldriķe Velga, Višnauska Regina, Vilciņa Vija, Zaķe Dace, Asaris Ainārs, Innus Juris, Krasts Guntars, Lisovskis Imants, Mūrnieks Valdis, Pētersons Egils.