Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

23.izlaidums 1979.

SkolaAbsolventi

Klases audzinātāji - Māra Puķīte un Jana Endzele

a klase -   Brinkmane Ilze, Brīdiņa Anita, Briede Lolita, Bormane Inita, Greiža Olita, Kalēja Daiga, Kučere Gunta, Krūmiņa Laila, Jurgalane Inese, Jurisone Ingrīda, Petruņina Inese, Poikāne Lija, Riķe Dzintra, Rozenberga Līga, Seidare Ilze, Sergejeva Ineta, Štāle Inese, Vonda Aina, Zaļkalne Signe, Baidekalns Māris, Blumbergs Oskars, Gelpers Guntis, Grāpis Andrejs, Gulbis Dzintars, Jegors Gundars, Kokorēvičs Osvalds, Lancenieks Ilmārs, Maļinovskis Dainis, Misāns Oskars, Ponciuss Valdis, Rība Ivars.
Klases audzinātājs: Puķīte Māra.

b klase -   Āboliņa Dace, Cakule Dzintra, Dolgoja Lia, Gelže Silva, Jančauska Sarmīte, Laupace Arta, Malahovska Inese, Markule Ella, Roze Dace, Rubīne Dzintra, Samorjutina Anita, Seņkāne Ilga, Siko Ilze, Tihovska Astrīda, Tuntule Benita, Vaivodiša Ligita, Vītola Sandra, Zvidriņa Inita, Bāliņš Raimonds, Biezais Andris, Gerke Armands, Grasis Jānis, Kliševics Armands, Pumpa Viesturs, Rimkus Imants, Ruskulis Gints, Štokmanis Alfrēds, Tomsons Einārs.
Klases audzinātājs: Endzele Jana.