Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

32.izlaidums 1988.

SkolaAbsolventi

a klase -   Deģe Džineta, Dresmane Sandra, Hutore Vita, Innuse Liene, Krūmiņa Ginta, Lazareva Jolanta, Logina Laine, Priedīte Velta, Rozenberga Ilze, Sēja Indra, Stepānova Elga, Tīmane Ilze, Ungure Sandra, Amats Andris, Jundzis Raimonds, Lazdāns Jānis, Ozols Harijs, Rūsiņš Ginta, Volks Dainis.
Klases audzinātājs: Sičeva Valentīna.

b klase -   Cifersone Dace, Dižbite Dace, Duļbinska Arta, Duļbinska Indra, Holste Laila, Kosova Vita, Krastiņa Gita, Krastiņa Maira, Krūmiņa Agate, Pumpure Indra, Rāve Jana, Rulle Inese, Šmite Laila, Zilgalve Inguna, Bondarevs Andris, Graudiņš Kaspars, Grīnfelds Andis, Lapsa Imants, Lipiņš Larss, Sapals Artūrs, Sirsniņš Andris, Tions Oskars, Znotiņš Agris.
Klases audzinātājs: Muceniece Ilze.