Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

33.izlaidums 1989.

SkolaAbsolventi

a klase -   Aleksējeva Zanda, Apele Agra, Avena Ilva, Baumane Sandra, Dudareva Inese, France Santa, Juhņēviča Ineta, Kožemjako Anna, Laizāne Ligita, Miškine Dace, Rancāne Anita, Spalvaine Dace, Stepānova Ieva, Šembere Līga, Švarce Indra, Verbicka Māra, Zekunde Inga, Andersons Edgars, Aukstars Jānis, Jansons Edgars, Millers Agris, Špakovskis Normunds, Špakovskis Raimonds, Vīksna Normunds.

Klases audzinātājs: Šestjorkina Genovefa

b klase -   Ansone Solvita, Betkere Ineta, Dišlere Ilze, Gaile Aija, Gaile Daina, Kalniņa Irēna, Liepiņa Evija, Medne Ilona, Nagle Iveta, Plaude Inese, Punga Ginta, Rašmane Dace, Švarcbaha Edīte, Vasiļjeva Iveta, Apsalons Uģis, Cigelmanis Ainārs, Innuss Raimonds, Kincs Aigars, Nikolajevs Rūdolfs, Pavlovskis Jānis, Pļavnieks Armands, Raisks Uldis, Strods Guntis, Vilciņš Imants.
Klases audzinātājs: Bernšteine Ruta.