Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/03

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 15.septembris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/03

Rīgas 31.vidusskola veic skolas mēbeļu iepirkumu.
Paredzamā līgumcena Ls 2250.- ar PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 2006.gada 20.septembrim plkst.14.00 Rīgas 31.vidusskolā Rīgā, Skuju ielā 11, 13.kabinetā vai pa faksu 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).

Iepirkuma kontaktpersona - Ņina Ševele, 26534339.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas Iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par mēbeļu piegādi ar SIA "ZAND", reģ.Nr.LV40103039962 par 2676.21 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit seši lati 21 santīms) ar PVN.