Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/04

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 23.oktobris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/04

Rīgas 31.vidusskola veic dabaszinības kabinetu mācību līdzekļu un tehnikas iepirkumu.
Paredzamā līgumcena Ls 2640.- ar PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 2006.gada 25.oktobrim plkst.11.00 Rīgas 31.vidusskolā Rīgā, Skuju ielā 11, 26.kabinetā vai pa faksu 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).

Iepirkuma kontaktpersona - Laima Miezīte, 29492267.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas Iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par dabaszinības kabinetu tehnikas iegādi ar SIA "Lielvārds", reģ.Nr.LV47403001219 par 2940.01 Ls (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit lati 01 santīms) ar PVN.