Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/06

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 7.novembris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/06

Rīgas 31.vidusskola veic skolas mēbeļu iepirkumu.
Paredzamā līgumcena Ls 2900.- ar PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 2006.gada 10.novembrim plkst.11.00 Rīgas 31.vidusskolā Rīgā, Skuju ielā 11, 13.kabinetā vai pa faksu 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).

Iepirkuma kontaktpersona - Ņina Ševele, telefons 26534339.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas Iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par mēbeļu piegādi dabaszinības kabinetiem ar:
1. SIA "ZAND", reģ.Nr.LV40103039962 par Ls 1581.- (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit viens lats 00 santīmi) ar PVN;
2. SIA "Bolderāja Serviss", reģ.Nr.40103082147 par 1327.80 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi lati 80 santīmi) ar PVN.