Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/07

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 14.novembris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/07

Rīgas 31.vidusskola veic datortehnikas, video un audiotehnikas iepirkumu.
Paredzamā līgumcena 4344.- Ls ar PVN.
Iepirkuma instrukciju un tehnisko specifikāciju pretendenti var saņemt elektroniski, e-pasts: r31vs@ijsd.riga.lv.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz personīgi līdz 2006.gada 20.novembrim plskt.10.00 Rīgas 31.vidusskolā Skuju ielā 11, 13.kabinetā vai pa faksu 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).

Iepirkuma kontaktpersona - Ņina Ševele, 26534339.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas Iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par datortehnikas, video un audiotehnikas piegādi ar:
1. SIA "Elektromarket",reģ.Nr.LV40003668316 par Ls 799.- (septiņi simti deviņdesmit deviņiem latiem) ar PVN;
2. SIA "EUROLINK", reģ.Nr.40003693084 par Ls 1340.01 (viens tūkstotis trīs simti četrdemit lati 01 santīms) ar PVN;
3. SIA "RK-X", reģ.Nr.50002116691 par Ls 1300.- (viens tūkstotis trīs simti lati 00 santīmi) ar PVN.