Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2006/08

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 24.novembris 2006.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2006/08

Rīgas 31.vidusskola veic elektromateriālu (lampas, spuldzes, vadi, slēdži u.c.) iepirkumu.
Paredzamā līgumcena Ls 3886.- ar PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 2006.gada 4.decembrim plkst.10.00 Rīgas 31.vidusskolā Skuju ielā 11, 13.kabinetā.
Iepirkuma termiņš pagarināts līdz 2006.gada 5.decembrim plkst.17.00.

Iepirkuma kontaktpersona - Ņina Ševele, 26534339.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas iepirkuma komisija nolēma slēgt pašvaldības iepirkuma līgumu par elektromateriālu piegādi skolai ar:
1. SIA firmu "PLAZA", reģ.Nr.40103105933 par Ls 1408.20 (viens tūkstotis četri simti astoņi lati 20 santīmi) ar PVN;
2. SIA "LASD", reģ.Nr.40002055075 par Ls 2477.80 (divi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi lati 80 santīmi) ar PVN.