Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2007/06

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 13.jūnijs 2007.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2007/06

Rīgas 31.vidusskola veic remontmateriālu iepirkumu sākumskolai.
Paredzamā līgumcena Ls 1204.78 bez PVN.
Piedāvājums un tāmes jāiesniedz līdz 2007.gada 18.jūnijam plkst.12.00.
e-pasts: r31vs@ijsd.riga.lv; fakss 7343230 (pieslēdzas pēc 5.signāla).
Iepirkuma kontaktpersona Ņina Ševele, telefons 26534339; e-pasts: nina57@inbox.lv


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas iepirkuma komisija nolemj slēgt iepirkuma līgumu par remontmateriālu piegādi sākumskolai ar:
1. SIA "KĀGO", reģ.Nr.40003265104 par 695.07 (seši simti deviņdesmit pieci lati 07 santīmi) bez PVN;
2. SIA "Lavus", reģ.Nr.40003495473 par 419.96 (četri simti deviņpadsmit lati 96 santīmi) bez PVN.