Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2007/09

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 3.novembris 2007.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2007/09

Rīgas 31.vidusskola veic skolēnu mēbeļu iepirkumu.
Paredzamā līgumcena Ls 2372.88 bez PVN.

Piedāvājumi un tāmes jāiesniedz līdz 09.11.2007. plkst.10.00 pa faksu 7343230, elektroniski: r31vs@ijsd.riga.lv vai personīgi 13.kabinetā Skuju ielā 11, Rīgā, LV-1015.
Iepirkuma kontaktpersona Solvita Babule, tālrunis 29691596.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas iepirkuma komisija nolemj slēgt iepirkuma līgumu par skolēnu mēbeļu piegādi ar:
1. SIA "Bolderāja serviss", reģ.Nr. 40103082147 par Ls 813.15 (astoņi simti trīspadsmit lati 15 santīmi) bez PVN;
2. SIA "Mebekom", reģ.Nr. 40003619240 par Ls 1311.02 (viens tūkstotis trīs simti vienpadsmit lati 02 santīmi) bez PVN.