Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2008/01

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 22.februāris 2008.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2008/01

RD IJSD Rīgas 31.vidusskola,
reģ.Nr. 90000013606
Skuju iela 11, Rīga, LV-1015
Tālrunis: 67343230; Fakss 67343230
Kontaktpersona: Rīgas 31.vidusskolas direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Solvita Babule (tālrunis: 67343230, 29691596,e-pasts: r31vs@riga.lv)
Paredzamā iepirkuma priekšmets: dažāda veida un sortimenta kancelejas preču piegāde
CPV kods: 30192700-8; 30192150-7
Paredzamā līgumcena: Ls 3000.00 (neieskaitot 18 PVN)
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.02.2008. plkst.15.00 Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11, Rīgā, LV-1015, 27.kab.
Iepirkuma termiņš tiek pagarināts līdz 03.03.2008. plkst.12.00.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas iepirkuma komisija nolēma slēgt kancelejas preču iepirkuma līgumu dalīti:
1. Biroja tehnika - SIA "Sela", reģ.Nr.40003178216 par Ls 306.36 (trīs simti seši lati 36 santīmi) bez PVN;
2. Pārējās kancelejas preces - SIA "Biroju Apvienība", reģ.Nr.40003985056 par Ls 2431.85 (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit viens lats 85 santīmi) bez PVN.