Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informatīvais paziņojums par iepirkumu R31vsk/2008/04

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Publicēšanas datums - 26.marts 2008.g
Identifikācijas numurs - R31vsk/2008/04

RD IJSD Rīgas 31.vidusskola
reģ.Nr.90000013606
Skuju iela 11, Rīga, LV-1015
Tālrunis: 67343230; fakss: 67343230
Kontaktpersona: Solvita Babule (67343230, e-pasts: r31vs@riga.lv)
Paredzamā iepirkuma priekšmets: datortehnika
CPV kods: 30231100-8
Paredzamā līgumcena Ls 2540.00 bez PVN
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.03.2008.plkst.12.00 Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11, Rīgā, LV-1015, 27.kabinetā.


Paziņojums par lēmumu:

Rīgas 31.vidusskolas iepirkuma komisija nolēma slēgt datortehnikas iepirkuma līgumu ar IK RK-X, reģ.Nr.50002116691 par Ls 2184.00 (divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri lati 00 santīmi) bez PVN.