Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Par nomas līgumu

SkolaPubliskie iepirkumi

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 121 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001 , nomas līgumu.

 

12.12.2019. Rīgas 31. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Skuju ielā 11 (iznomājamā platība 121 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 111 0089 001,  nomas līgumu  Nr. Vs31-19-50- lī ar SIA “T-  Nams”, reģistrācijas Nr. 40003267849, nomas maksa  - EUR 188.72 mēnesī, ar termiņu līdz 2025. gada 26. decembrim.