Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Sludinājums. Piedāvā iznomāt pagrabstāva telpas 121m2 un 12.8m2 platībā

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

1. Iznomātājs:
Rīgas 31.vidusskola piedāvā iznomāt pagrabstāva telpas:
121 m² platībā;
12.8 m² platībā telekomunikāciju izveidei un objekta apsekošanai.

2. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:
2.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentiem, kuri piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu.

3. Komerclīguma darbības laiks un līguma īpašie nosacījumi:
3.1. Līguma noslēgšanas termiņš - 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža.

4. Pieteikšanās termiņš:
Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2015.gada 17.augustam, plkst.15.00, Rīgā, Skuju ielā 11 , 27.kab., pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu - „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR bez PVN mēnesī."