Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Ieteikumi sākumskolas skolēnu vecākiem attālināto mācību laikā

Vecākiem

Ieteikumi sākumskolas skolēnu vecākiem attālināto mācību laikā
  • Sniegt atbalstu bērnam nesteidzinot, paslavējot, uzklausot.
  • Kopā ar bērnu saplānojiet visu dienu, atvēlot laiku mācībām, atpūtai, maltītēm, fiziskās aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanai  individuāli vai kopā ar ģimeni.
  • Uzsākot mācības, palīdziet bērniem izveidot paveicamo darbu sarakstu, kurā iespējams atzīmēt to, kas paveikts. Kopīgi iekārtojiet mācīšanās vidi.
  • Mācoties kopā ar bērnu likt uzsvaru uz viņa stiprajām pusēm un padarīto. Šobrīd īpaši svarīgi ir nosaukt to, kas ir paveikts. Izdošanās veidos pamatu, lai bērns turpinātu iesākto, mēģinātu un uzdrīkstētos aizvien vairāk. Piemēram, atstājiet novēlējuma zīmīti bērna darbavietā (“Lai izdodas!”, “Tev sanāks!”). Šo zīmīti var arī  atstāt pie mācību stundu saraksta, ielikt mācību grāmatā, kas būs patīkams iedrošinājums bērnam.
  • Pārbaudīt, vai bērns izpildījis dienas uzdevumus un nosūtījis skolotājai. Sazinieties ar skolotāju, ja rodas neskaidrības. Galvenais šajā situācijā ir savu enerģiju netērēt nepatīkamās emocijās, bet gan sarunas ceļā meklēt izeju no situācijas.
  • Iespējams, ka bērnam neizdosies uzreiz viss iecerētais un  tiks ar visu galā pats. Centieties būt klātesoši un atbalstoši savam bērnam.
  • Ieviest vakara “sapulcīti” un izveidot rītdienas plānu. Vakarā izrunājiet, kā katram gājis, vai ir izdevies paveikt uzdoto un iecerēto. Ja gadījumā bērnam nav izdevies, tad lietderīgi ir pajautāt: “Kas tev traucēja izmācīties? Ko tu nesaprati? Kā varu tev palīdzēt?”
  • Vecākiem, kuri konstatējuši, ka viņu bērniem koncentrēties uz mācīšanos traucē datorspēles un nevēlamu interneta vietņu apmeklējumi, var palīdzēt interneta satura pārraudzības programmas iestatījumi.
  • Nepārmetīsim sev, ja ar saviem spēkiem vien kādu problēmu neizdodas atrisināt.

 

Drošības izjūtu rada ikdienas rutīna, plānošana un padarītā atzinīga novērtēšana. Novēlam saglabāt mieru un dzīvesprieku.

 

Sagatavoja: skolas atbalsta personāls