Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Informācija par jaunā mācību gada aktuālajiem jautājumiem

Vecākiem

Informācija par jaunā mācību gada aktuālajiem jautājumiem

Cien. skolēni un vecāki!

Rīgas 31.vidusskolā mācības 2020./2021.m.g. uzsāksim klātienē.

 

*Mācību stundu sākums plkst. 8.20 vai 9.10 pēc stundu saraksta.

 

*Skolēni mācās vienā mācību kabinetā, pedagogi iet pie skolēniem.

Sports notiek gan stadionā, gan sporta zālē (pēc laika apstākļiem). Mūzika, fizika, bioloģija, ķīmija, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, informātika notiek speciālajos kabinetos.

 

*Mācību stundu starpbrīžos skolēni iziet gaitenī pie sava kabineta, komunicējot tikai ar savas klases skolēniem.

 

*Pusdienas Skolas ēdnīcā:
plkst.10.40-11.20 1.-3.klases, plkst.11.30-11.50 4.-6.klases, plkst.12.30-12.50 7.-12.klases. Skolēni kopā ar savu klasi uz ēdnīcu dodas pedagoga vadībā.

 

*Lūdzam vecākiem iegādāties individuālos mācību līdzekļus (sporta apģērbs, pildspalva, zīmuļi, lineāls, krāsas u.c.)

 

*Pie skolas ieejas ir ķermeņa temperatūras mērītājs un bezkontakta roku dezinfekcijas statīvs. Ja skolēnam konstatē paaugstinātu temperatūru, Skola informē vecākus un vienojas, kā skolēns nokļūs mājās. Ja skolēnam no rīta mājās ir slimības simptomi, skolu apmeklēt nedrīkst. Ar ārsta izziņu lūdzam informēt par skolēna hroniskām slimībām.

 

*Uz 1. septembri vecāki rakstiski apliecina, ka ģimene nav bijusi ārpus valsts vai kontaktā ar Covid-19 inficētu personu (lūdzam atsūtīt vēstuli Mykoob.lv klases audzinātājai).

 

*Lūdzam vecākus ar skolēniem pārrunāt piesardzības un distancēšanās jautājumus ceļā uz skolu un skolā.

 

*Oficiālā saziņa Skola-skolēns-vecāki ir Mykoob.lv

 

*Rīgas pašvaldība ir apmaksājusi katram skolēnam Microsoft Office 365 (t.sk. tiešsaistes rīka Teams) licences uz 10 privātajām ierīcēm! Lietotājvārds un parole tiks izsniegti skolā septembra sākumā.

 

*Skolā izglītības procesā īstenotie modeļi var tikt mainīti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

 

Skolas administrācija.