Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Par testu rezultātiem

Vecākiem

Par testu rezultātiem

Cienījamie vecāki un bērnu likumiskie aizbildņi.
Atkārtoti aicinātu būt saprotošiem. Skola šobrīd saņem neskaitāmi daudz jautājumu un apvainojumu par skolēnu siekalu testa rezultātiem, kas nav pieejami vecākiem. Skolas uzdevums ir organizēt izglītojamo testēšanu. To mēs arī esam godprātīgi darījuši, neskatoties ne uz ko. Veselības ministrija Rīgas 31.vidusskolai ir piesaistījusi MFD laboratoriju, kura netiek galā ar līguma nosacījumiem. Bet līgums nav noslēgts ar skolu, bet gan ar Veselības ministrija. Skolai nav atļauts neko mainīt, varianti nepastāv. Laboratorijai nepietiekot darbinieku un resursu, lai pienākumus veiktu atbilstoši nosacījumiem. Skolai dotos solījumus arī laboratorija nepilda - stobriņi nav personalizēti, savākšanas grafiks netiek ievērots, uz telefona zvaniem un e-pastiem neatbild, arī skolai nav jūsu bērnu testu rezultāti. 31.08. tika saņemts e-pasts, ka visi ir negatīvi. Pēc otrās testēšanas reizes skola nav saņēmusi nekādu ziņu, arī vispārīgu. Katru dienu rakstām un zvanām neskaitāmas reizes uz visām iespējamajām iestādēm, bet rezultāta nav. Skola ir situācijas ķīlnieks. MFD laboratorijas jautājums tiks izskatīts saeimas komisijā, bet, vai tiks mainīta skolai piesaistītā laboratorija -informācijas nav. Jā, es Jūs saprotu, jā, es saprotu, ka bērni nevar apmeklēt interešu izglītības pulciņus, bet ietekmēt šos procesus nav mūsu varā. Cienījamie vecāki, kā skolas direktors, aicinu Jūs būt saprotošiem un saudzēt skolas darbiniekus. Esam izmisumā, darām visu, kas mūsu spēkos, bet izdarīt NEKO nevaram. Augstāk stāvošās iestādes mums saka, ka jāiztur. No sirds lūdzu to arī Jums.
Ar cieņu
Dace Retiga

Papildinājums.

Ja izglītības iestādes skolēnam vai darbiniekam nepieciešams testa rezultāts un tas nav atspoguļots e-veselība, MFD Laboratorija pēc pieprasījuma izdod apliecinājumu par negatīvu testu pacientam.

Dati individuāli ir jānosūta uz skola@mfd.lv, norādot skolu, klasi, vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pastu.


Lai izdodās!
Ar cieņu Dace Retiga