Sākumlapa Dokumenti Absolventi Lapas karte

Lietota mini traktora ar jaunu papildaprīkojumu iegāde sporta bāzes uzkopšanai

SkolaPubliskie iepirkumi › Noslēgtie

Rīgas 31.vidusskolas iepirkums „Lietota mini traktora ar jaunu papildaprīkojumu Rīgas 31. vidusskolas sporta bāzes uzkopšanai” identifikācijas Nr. R31VS2016/1 ir noslēdzies.
Lēmuma pieņemšanas datums 2016.gada 15.novembris

Piedāvājumus dalībai iepirkumā iesūtīja 2 pretendenti

SIA Mini traktors  reģ. Nr.  44103040968 un SIA ARME  reģ. Nr. 40003814527

Iepirkuma komisija 15.11.2016. pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Mini traktors" par līgumcenu 8990 euro, bez PVN

Līgumu skat. pielikumā zemāk!!!!!!

Id Nr.

Iepirkuma priekšmetsIestādeDatumsTermiņš
R31VS 2016/1 Lietota mini traktora ar jaunu papildaprīkojumu iegāde Rīgas 31.vidusskolas sporta bāzes uzkopšanai Rīgas 31. vidusskola, SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015, 67343230, r31vs@riga.lv, www.r31vsk.lv 20.10.2016 07.11.2016

 

Pasūtītājs:
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas 31. vidusskola, reģistrācijas numurs 90000013606

Iepirkuma ID: R31VS 2016/1

Iepirkuma priekšmets:
Lietota mini traktora ar jaunu papildaprīkojumu iegāde Rīgas 31. vidusskolas sporta bāzes uzkopšanai par kopējo summu  līdz 9421.48 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro, 48 centi). Summa norādīta bez 21% PVN.

Iepirkuma procedūra:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2  pantu

Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība publiskā iepirkuma “
Lietota mini traktora ar jaunu papildaprīkojumu iegāde Rīgas 31. vidusskolas sporta bāzes uzkopšanai” (identifikācijas Nr. R31VS 2016/1) instrukcijā izvirzītajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, kā arī zemākā piedāvātā cena.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta:
Piedāvājumu var iesniegt personīgi  darba dienās no 10.00 - 15.00 vai pa pastu, vai ar kurjeru nogādātajiem piedāvājumiem par iesniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad piedāvājums saņemts Rīgas 31. vidusskolā (pasta zīmogs).

Piedāvājums jāiesniedz: Rīgas 31. vidusskolā, Skuju ielā 11, Rīgā, LV-1015 līdz 2016. gada  7. novembrim plkst.15.00.

Kontaktpersona: Edvīns Driņķis, tālr. 67343230, 22321050; e-pasts: edrinkis@edu.riga.lv